Centrum handlowe

Minione kilkanaście lat to cykl wymuszający redevelopment obiektów, których rozwiązania i standard nie wytrzymały próby czasu. Również wiele obiektów w cyklu 15 – 20 letnim zaczyna poszukiwać odświeżenia swojego wizerunku. O trendach w projektowaniu i modernizacji obiektów handlowych rozmawiamy z Pawłem W. Gralińskim światowej klasy specjalistą w zakresie planowania i projektowania kompleksów handlowych i rozrywkowych, prezesem firmy, Arch- Magic.

Obiekty I i II generacji wymagają odświeżenia. O to, jakie wyzwania stoją przed deweloperami postawionymi przed zadaniem modernizacji centrów handlowych, pytamy Pawła W. Gralińskiego – architekta, światowej klasy specjalistę w zakresie planowania i projektowania kompleksów handlowych i rozrywkowych, prezesa Arch- Magic.

– We wrześniu 2000 roku otworzyłem Sadybę Best Mall: pierwsze nowoczesne centrum rozrywkowo – handlowe w Europie Centralnej i Wschodniej. Zmiany od tego czasu są ogromne, nie wyczerpały jednak możliwych formatów komercyjnych i rynek nadal jest i będzie w fazie rozwoju. Przy definicji celu przekształcenia fundamentalna jest identyfikacja ukrytego czy możliwego do wykreowania  potencjału i wizerunku co koresponduje z faktem, że komercja jest tożsama w swej komunikacji z reklamą i ma dynamikę, którą trzeba bezustanie adresować. Przekształcenie istniejącego centrum jest zawsze wyzwaniem. Czasem szlif kopciuszka, czasem tsunami. Nie ma też bezbolesnych sposobów. Jest nieuchronność koniecznych zmian i praca na żywym organizmie – mówi w rozmowie z portalem Retailnet Paweł W. Graliński, Arch- Magic

Warto rozwijać uzupełnienie oferty o rozrywkę, ale to nie jedyny instrument przyciągania i zatrzymania klienta, nie jedyna też metoda. W angielskim jest taki ciekawy zwrot: dwelling tzn przebywanie. Podnoszenie atrakcyjności przestrzeni wspólnych i tworzenie powodów dla pobytu a nie tylko tranzytu klienta jest kluczowe i nie jest ograniczone tylko do rozrywki w rozumieniu zawężonym do np. wieloekranowych kin lub bowlingu. Centrum bez dwelling nigdy nie będzie destynacją. Dziś shopping jeszcze bardziej niż kiedykolwiek powinien aspirować do odtworzenia w nowych warunkach tradycyjnej ulicy handlowej, miejsca socjalnej interakcji, kontaktu. We wczesnym, pionierskim stadium przemysłu komercyjnego w Polsce wydawało się, że wystarczy zapewnić dostatecznie bogatą ofertę by utrzymać zasięg oddziaływania. Jednak okazuje się, że dziś konsument domaga się zrozumienia dla swoich szerszych potrzeb.

– Czas też na bardziej wyrafinowane rozwiązania w tkankach istniejących miast – projekty rewitalizacyjne są dewelopersko bardzo trudne, ale jakże ciekawe!  Rozwijanie wielofunkcyjności jest w tym kontekście kapitalnym wehikułem centro-twórczym. Czekam też na mega – ponad regionalne centra. Takie realizacje jeszcze przed nami. Niewątpliwie odwleka to obecna koniunktura.

Więcej o projektowaniu centrów handlowych, zjawisku redevelopingu, panujących trendach w branży centrów handlowych w najnowszym wydaniu Shopping Center Poland.

Paweł W. Graliński będzie także uczestnikiem jesiennej edycji Shopping Center Forum. Architekt weźmie udział w panelu tematycznym : Rozbudowa i remodeling – warunki utrzymania i wzrostu potencjału centrum handlowego, a także wygłosi prezentację – Od wizji do realizacji: rewitalizacja galerii handlowych.