Kolekcja Gino Rossi
Kolekcja Gino Rossi

Zarząd Gino Rossi SA poinformował w ostatnim komunikacie, że marki wchodzące w skład spółki uzyskały w lipcu 2013 r. łączny wynik 16,8 mln złotych ze sprzedaży. W tym brand Gino Rossi osiągnął wynik 10,6 mln zł, a Simple 6,2 mln zł.

W lipcu 2013 roku spółka zanotowała ogólny wzrost ze sprzedaży swoich marek o 1 proc. Sieć Gino Rossi poprawiła obrót o 9 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Z kolei obrót sieci Simple zanotował spadek o 11 proc.

W okresie styczeń-lipiec 2013 r. Grupa Gino Rossi poprawiła swoją sprzedaż o 7 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem uzyskując łącznie wynik ze sprzedaży sięgający 112,7 mln zł. W tym okresie marka Gino Rossi wypracowała wynik 67 mln złotych, co stanowi wzrost sprzedaży o 10 proc. r/r.

W okresie styczeń-lipiec 2013 r. marka Simple uzyskała 45,7 mln złotych, co stanowi wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem sięgający 2 proc.