Zakupy online
Zakupy online

System ochrony klientów sklepów internetowych w Polsce działa dobrze – informuje NIK. To powoduje, że coraz więcej osób decyduje się na zakupy w krajowych e-sklepach. Konsumenci mogą liczyć na bezpłatne porady prawne, a składane przez nich skargi są rozpatrywane rzetelnie i w większości terminowo.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), rzecznicy konsumentów oraz organizacje konsumenckie zapewniają klientom dostęp do informacji w zakresie polityki konsumenckiej oraz bezpłatnych porad prawnych. Składając skargę czy zawiadomienie, konsumenci mogą w większości przypadków liczyć na terminowe i profesjonalne rozpatrzenie sprawy. Dostępność rzeczników konsumentów zwiększyła się dzięki możliwości składania wniosków o pomoc prawną przez telefon i e-mail.

Według NIK wciąż brakuje dobrego, wspieranego przez UOKiK, rozwiązania sprawdzającego rzetelność sklepów internetowych. Ciekawym przykładem jest program certyfikacji sklepów internetowych w ramach europejskiej organizacji Euro-Label. Celem programu jest stworzenie europejskiej sieci sklepów internetowych wyróżniających się znakiem „Certyfikat – Bezpieczne zakupy”. Znak ten daje klientom gwarancję, że wybrany przez nich sklep lub portal internetowy działa zgodnie z prawem i bezpiecznie zarządza ich danymi osobowymi. Według NIK propagowanie przez UOKiK takiego programu pomogłoby klientom w ocenie wiarygodności sklepów internetowych.

UOKiK prowadził jednak kampanie edukacyjno-informacyjne, w tym adresowane do młodzieży, która stanowi duży procent klientów sklepów internetowych. Przed mistrzostwami Euro 2012 zainicjował akcję „Nie daj się oskubać w sieci”, przypominającą klientom o ich prawach. Federacja Konsumentów natomiast opracowała spot informacyjno-edukacyjny i broszury dotyczące bezpieczeństwa zakupów w internecie. Intensywne działania organów zajmujących się ochroną praw konsumenta związane są z dynamicznym rozwojem rynku internetowego i wzrostem liczby osób dokonujących zakupów w sieci na terenie Unii Europejskiej.

Głównym organem rządowym odpowiedzialnym za ochronę osób dokonujących zakupów w Internecie jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Ponadto na straży praw klientów internetowych stoją rzecznicy konsumentów i organizacje konsumenckie, których działalność finansowana jest z dotacji ze środków publicznych.