Komputronik Megastore

Grupa Kapitałowa Komputronik, dystrybutor sprzętu komputerowego w Polsce wypracowała w I kwartale roku obrotowego 2013/2014 (czyli w okresie 1.04.2013 – 31.03.2013) bardzo dobre wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży wzrosły o ponad 62 proc. do 358,3 mln zł z 220,8 mln zł w I kwartale rok wcześniej. Zysk operacyjny Grupy wyniósł 3,5 mln zł, natomiast zysk netto osiągnął poziom 1,65 mln zł.

Zysk brutto Grupy Kapitałowej Komputronik poprawił się w minionym kwartale o blisko 7,5 mln zł (wobec wyników za ten sam kwartał poprzedniego roku obrachunkowego), a przepływy pieniężne netto wyniosły ponad 5,4 mln zł.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników I kwartału roku obrotowego 2013/2014. Nasze obroty wzrosły o ponad 62 proc. i wyniosły 358,3 mln zł, natomiast zysk brutto Grupy wyniósł ponad 2,1 mln zł. Ważne jest dla nas to, że po raz pierwszy od kilku lat wypracowaliśmy w tak trudnym dla branży kwartale przyzwoity zysk, który wynika wprost z poprawy naszego zysku handlowego i nie jest obciążony zdarzeniami jednorazowymi. Nasze wyniki są potwierdzeniem, że zarówno nowa polityka cenowa, jak i nasze działania sprzedażowe przynoszą oczekiwane rezultaty. Realizacja w pierwszym kwartale naszego roku obrotowego, najgorszego dla całej branży, blisko 2/3 ubiegłorocznego skonsolidowanego zysku netto, to dla nas pozytywny symptom do osiągnięcia naprawdę dobrych wyników w całym bieżącym roku obrachunkowym. Z nieskrywaną dumą wkraczamy do grona TOP 5 największych firm naszej branży – powiedział Wojciech Buczkowski, prezes zarządu Komputronik SA.

Komputronik SA znacząco zwiększył przychody z działalności podstawowej – wzrosła sprzedaż we wszystkich kanałach sprzedaży, w tym najistotniej w sprzedaży internetowej i sprzedaży na rynki zagraniczne. Jednocześnie koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu wykazywały znacząco niższą dynamikę wzrostu, co pozwoliło na wypracowanie 0,86 mln zł zysku brutto wobec 4,9 mln zł straty w tym samym okresie roku poprzedniego.

Zyski odnotował nie tylko podmiot dominujący, Komputronik SA, ale także niemal wszystkie spółki z Grupy Kapitałowej. Liczne procesy restrukturyzacji i zwiększania efektywności biznesowej przyniosły oczekiwany rezultat.

Pod koniec kwietnia 2013 roku Komputronik otworzył w Centrum Handlowym Jupiter w Warszawie pierwszy w Polsce salon Komputronik Megastore – wielofunkcyjne centrum nowoczesnej technologii. Salon został bardzo dobrze przyjęty zarówno przez klientów, jak i partnerów, do których należą m.in.: Acer, Apple, Asus, Canon, DELL, HP, Intel, Lenovo Microsoft, Samsung, Sony, Toshiba. Otwarcie kolejnego Komputronik Megastore, w Poznaniu, może nastąpić jeszcze w tym roku.

W czerwcu tego roku Komputronik podpisał z Terg S.A., właścicielem elektromarketów Media Expert oraz operatorem sklepu internetowego www.mediaexpert.pl, umowę o ścisłej współpracy handlowej, tym samym tworząc największą w Polsce grupę sprzedawców elektroniki. Najważniejszymi korzyściami wynikającymi z umowy będą: realizacja wspólnych zakupów, zacieśnienie współpracy ze strategicznymi dostawcami oraz wymiana doświadczeń związanych z najlepszymi wzorcami obsługi klientów.

Drugi kwartał roku kalendarzowego, który jest pierwszym kwartałem roku obrotowego Grupy Komputronik, jest najtrudniejszym okresem w roku dla całej branży, zwykle kojarzonym ze słabymi rezultatami. Pomimo tego, Grupa Komputronik wypracowała w I kwartale roku obrotowego 2013/2014 bardzo dobre wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży Grupy wzrosły o ponad 62 proc. do 358,3 mln zł, natomiast zysk netto wyniósł 1,65 mln zł w porównaniu do straty na poziomie 4,19 mln

Na koniec roku obrotowego 2012 spółka posiadała 81 salonów franczyzowych, 74 salony o statusie Komputronik Partner oraz 41 salonów własnych.