Galeria Wilanów

Firma Globe Trade Centre SA opublikowała wyniki finansowe za II kw. i I półrocze 2013 r. Z raportu wynika, że w I poł. 2013 roku zysk nie uwzględniający opodatkowana, kosztów programu opcji menadżerskich i odpisów aktualizujących wartość nieruchomości wzrósł do 10 mln euro (strata 1 mln euro w I poł. 2012 r.)

Wydatki administracyjne, po odliczeniu kosztu programu opcji menadżerskich, spadły o 21 proc. do 6 mln euro (7 mln euro w I poł. 2012 r.), głównie dzięki zmniejszeniu wydatków i redukcji kosztów.

Strata z aktualizacji wartości aktywów oraz utrata wartości projektów mieszkaniowych na poziomie 70 mln euro wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczonej na Galerię Bucharest wynikającej ze zmian w legislacyjnych oraz w wyniku spadku spodziewanych stawek najmu w sektorze powierzchni handlowych w Rumunii, Bułgarii i Chorwacji oraz spadek stawek najmu powierzchni w segmencie biurowym przy zawieraniu nowych umów w Polsce i na Węgrzech oraz wzrostu stopy kapitalizacji w Polsce.

Do kluczowych wydarzeń I poł. 2013 r. spółka zalicza nowe umowy najmu na ponad 39 tys. mkw. powierzchni biurowej i handlowej oraz rozpoczęcie przetargu na budowę Galerii Białołęka.

– Pomimo dewaluacji naszego portfela inwestycyjnego, która nastąpiła głównie w wyniku trudnych warunków makroekonomicznych panujących na rynkach Południowo-Wschodniej Europy, w szczególności Rumunii i Bułgarii, zdołaliśmy zbudować solidną podstawę dalszego wzrostu grupy w Polsce, najsilniejszym rynku regionu, pozyskując nowych kluczowych najemców i podpisując rozliczne przedłużenia umów najmu w budynkach w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Łodzi. Jednocześnie kontynuujemy działania mające na celu uzyskanie pozwolenia na budowę Galerii Białołęka, Galerii Wilanów oraz Adam Mall, które na chwilę obecną są naszymi priorytetami i będą stanowić motor naszego wzrostu w nadchodzących miesiącach –powiedział Alain Ickovics, Prezes Zarządu GTC SA. – Nasz plan sprzedaży aktywów jest realizowany zgodnie z harmonogramem. Spodziewamy się, że wkrótce osiągniemy kolejne zakładane cele, które zakomunikujemy do końca 2013 r. – dodał Alain Ickovics.

Wartość nieruchomości inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2013 r. spółki kształtowała się na poziomie 1,714 mln euro (włączając aktywa przeznaczone na sprzedaż w wysokości 1 mln euro), a wskaźnik zadłużenia do aktywów (LTV) wyniósł 56 proc. Wartość aktywów netto (NAV) na akcję na dzień 30 czerwca 2013 r. kształtowała się na poziomie 2,4 mln euro, z 2,7 mln euro z 31 grudnia 2012 r.

Na liście nowych projektów firmy są Galeria Wilanów oraz Galeria Białołęka.

GTC powinno otrzymać decyzję środowiskową dotyczącą inwestycji w Wilanowie do końca sierpnia 2013 r. Spółka podpisała także wstępną wiążącą umowę najmu z Cinema City. Otwarcie obiektu zaplanowano na 2016 r.

Z kolei Galeria Białołęka ma zostać otwarta w 2015 roku. Otwarto przetarg na budowę i trwa konsolidacja gruntów pod inwestycję (ponad 90 proc. już skonsolidowane)

Spółka GTC powstała w 1994 r. w Warszawie. Obecnie działa w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Bułgarii, Rosji, na Słowacji i Ukrainie.

GTC realizuje inwestycje i zarządza nimi w trzech kluczowych sektorach rynku nieruchomości: budynków i parków biurowych, centrów handlowo-rozrywkowych oraz mieszkaniowym.

Firma wybudowała nieruchomości komercyjne o łącznej powierzchni ponad 950 tys. mkw. netto i nieruchomości mieszkaniowe o łącznej powierzchni 300 tys. mkw. GTC obecnie jest właścicielem ok. 602 tys. mkw. powierzchni komercyjnej (z czego udział GTC wynosi 548 tys. mkw.).