Kampania Reserved
Kampania Reserved

Przychody ze sprzedaży Grupy LPP w pierwszym półroczu 2013 roku wzrosły o 22,8 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, zaś zysk brutto na sprzedaży wzrósł o 28,5 proc.

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wzrosły o 29,3 proc., a istotny udział w tych kosztach mają wydatki ponoszone na funkcjonowanie placówek detalicznych. Łączna powierzchnia handlowa, która determinuje wysokość tych kosztów wzrosła w porównaniu z czerwcem 2012 roku o ok. 30 proc.

W efekcie, GK LPP zamknęła I półrocze 2013 roku zyskiem netto w wysokości 139 884 tys. zł., tj. większym o 25,1 proc. od zysku wypracowanego w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Do najważniejszych wydarzeń spółki w I półroczu tego roku zaliczyć można uruchomienie nowych sklepów o łącznej powierzchni około 64,4 tys. mkw. zwiększając tym samym całkowitą powierzchnię sklepów do ok. 498 tys. mkw. (1 179 sklepów) z czego 184 tys. mkw. (373 sklepów) poza granicami Polski.

W I półroczu w salonach Reserved zrealizowano sprzedaż w wysokości 894 385 tys. zł., zaś w placówkach Cropp Town w wysokości 294 869 tys. zł.. Sprzedaż zrealizowana w I półroczu w sklepach House wyniosła 226 288 tys. zł., w sklepach Mohito 191 017 tys. zł. zaś w salonach Sinsay 15 042 tys. zł.

Przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych wzrosły w I półroczu 2013 roku o 4,2 proc., zaś w II kwartale o 8,8 proc. (z pominięciem zmian kursów walut lokalnych w krajach, gdzie działają spółki GK LPP SA).

LPP SA jest firmą zajmującą się projektowaniem i dystrybucja odzieży w Polsce i krajach Europy Centralnej i Wschodniej. Podstawowe wyroby spółki sygnowane są znakami towarowymi: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Większość spółek zależnych wchodzących w skład GK i podlegających konsolidacji są podmiotami zajmującymi się dystrybucją towarów poza granicami Polski.

W skład Grupy Kapitałowej LPP SA wchodzą: LPP SA – jako jednostka dominująca, 4 zależne spółki krajowe oraz 16 zależnych spółek zagranicznych.