Zakupy online

– Coraz więcej operatorów sklepów internetowych oraz marketerów komunikujących się z konsumentami online zaczyna zadawać sobie pytanie o wartości jakie ich obecność w tym kanale daje konsumentowi. Pragną poznać kondycję marki w percepcji e-konsumenta, interesują się ścieżką konwersji, analizują mechanizmy e-sieci społecznych pod kątem planowania przyszłych działań komunikacyjnych – powiedziała portalowi Natalia Jaszczyk, dyrektor zarządzająca Sana Consulting.

– Wielu z nich interesuje potencjał pozyskania nowych grup docelowych, chcą podążać za bardzo szybko zmieniającymi się w tym środowisku trendami, ważna jest dla nich znajomość konkurencji.

Na przełomie sierpnia i września 2013 roku na zlecenie Braughman Group Media firma badawcza – Sana Consulting, specjalizującą się w psychologii zachowań konsumenckich, przeprowadziła jakościowe badanie klientów dokonujących zakupów poprzez kanał e-commerce oraz drogą tradycyjną.

Wyniki i wnioski z badania zostaną zaprezentowane na cyklicznym spotkaniu najemców i deweloperów centrów handlowych – Shopping Center Forum 2013. Tytuł badania – Świat wirtualnych i realnych zakupów w umyśle klienta – jak kupuje współczesny polski konsument.

– Celem naszego badania jest szczegółowa analiza opinii konsumentów na temat zakupów tradycyjnych vs. e-commerce oraz komunikacji marek poprzez social media, poznanie zwyczajów i nawyków konsumenckich oraz określenie czynników motywujących do wybierania określonych kanałów zakupowych – powiedziała Agata Cołoszyńska, dyrektor operacyjna Sana Consulting.

– Zdecydowaliśmy się przeprowadzić wywiady pogłębione IDI na próbie 250 respondentów, aktywnie dokonujących zakupów poprzez obydwa kanały zakupowe ponieważ są unikatowym źródłem psychologiczno- socjologicznej wiedzy o konsumencie.

– Dzięki zrozumieniu i poznaniu insightów konsumenckich i modeli decyzyjnych, związanych z przebiegiem ścieżki zakupowej online oraz offline firmy w sposób bardziej celowy będą mogły odpowiedzieć na potrzeby konsumentów, co pozytywnie wpłynie na dynamikę sprzedaży.

– Bardzo ważnym aspektem w badaniach e-konsumenta jest umiejętne połączenie tzw. big data z pogłębioną psychologiczną analizą on-linowych zachowań konsumenckich. Istotną rolę będzie z dużym prawdopodobieństwem pełnić w najbliższej przyszłości wirtualna etnografia.