Czerwona Torebka

Czerwona Torebka odwołała prognozę wyników finansowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. Powodem takiej decyzji, jak poinformowano w komunikacie, są trudności w precyzyjnym określeniu wpływu ostatnich akwizycji na przyszłe wyniki grupy.

Spółka poinformowała jednocześnie, że w związku z rozwojem koncepcji handlowej tempo rozwoju grupy w segmencie deweloperskim ulegnie zmniejszeniu.

– Po analizie zakładanych skutków koncentracji dotyczącej wydania przez prezesa UOKiK zgody na koncentrację polegającą na przejęciu przez spółkę Czerwona Torebka kontroli nad Małpka SA, a także w nawiązaniu do informacji w sprawie rozszerzenia zakresu prowadzonej działalności gospodarczej w stosunku do modelu biznesowego dotychczas realizowanego przez Grupę Czerwona Torebka, o model działania polegający na prowadzeniu przez spółki komandytowo-akcyjne, w których spółka jest jedynym komplementariuszem, sieci tanich sklepów ogólnospożywczo-przemysłowych pod marką Czerwona Torebka, w związku z rozwojem Grupy w segmencie handlowym i trudnością w precyzyjnym określeniu wpływu wszystkich podjętych przez spółkę działań w segmencie handlowym na jej przyszłe wyniki, zarząd spółki informuje o podjętej decyzji o odwołaniu prognoz wyników Grupy opublikowanych raportem bieżącym dnia 21 lutego 2013 roku – czytamy w komunikacie spółki.

Prognoza Czerwonej Torebki, po obniżeniu w lutym tego roku, zakładała wypracowanie w tym roku 78,72 mln zł zysku brutto, skonsolidowane przychody ze sprzedaży miały natomiast wynieść 232,15 mln zł. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej był prognozowany na poziomie 95,51 mln zł.