Kino Helios

W pierwszym półroczu 2013 roku przychody grupy Helios wzrosły o 19,8 proc. do kwoty 105,5 mln zł. Jest to głównie wynik wzrostu przychodów ze sprzedaży pozostałej, wyższej frekwencji w kinach oraz wyższych przychodów ze sprzedaży reklam.

W pierwszym półroczu 2013 r. liczba widzów kin sieci Helios wyniosła blisko 3,6 mln i wzrosła o ponad 8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2012 r. Pamiętać należy, że na wzrost frekwencji w polskich kinach w pierwszym półroczu br. wpływ miał efekt organizowanych w Polsce Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, z powodu których w drugim kwartale 2012 r. ograniczono liczbę nowych filmów wprowadzonych do polskich kin, co negatywnie wpłynęło na liczbę widzów w kinach w tym czasie. W przypadku sieci kin Helios dodatkowym czynnikiem wpływającym na wzrost liczby widzów było również otwarcie nowych obiektów kinowych w 2012 roku.

W pierwszym półroczu 2013 r. koszty operacyjne grupy Helios wzrosły o 18,9 proc. do kwoty 107,6 mln zł. Wpływ na to miały koszty generowane przez spółkę dystrybucyjną grupy Helios (Next Film), kompensowane przychodami z tytułu tej działalności oraz wzrost kosztów usług obcych będących rezultatem m.in. wyższych kosztów czynszów w związku z rozwojem sieci kin Helios w 2012 r. Wyższe koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników oraz wyższa amortyzacja są również rezultatem zwiększenia skali działalności sieci kin Helios w 2012 r.

Pamiętać należy, iż poziom kosztów operacyjnych segmentu Kino odzwierciedla zarówno intensywny rozwój sieci kin Helios w 2012 r. jak i inwestycje w planowane otwarcia nowych obiektów w 2013 r.

Grupa Helios otwiera nowe obiekty kinowe głównie w centrach handlowych. Dalszy rozwój sieci zależny jest od tempa budowy takich obiektów w polskich miastach oraz skutecznego konkurowania z pozostałymi operatorami kinowymi na polskim rynku o powierzchnie w danym centrum handlowym. Zarówno tempo rozwoju infrastruktury w polskich miastach, jak i kondycja rynku nieruchomości (m.in. wysokość cen najmu), mogą wpływać na wyniki osiągane przez kina.

Przypomnijmy plany inwestycyjne Helios SA na zakładają uruchomienie czterech nowoczesnych, wielosalowych kin. Multipleksy sieci zostaną otwarte w Nowym Sączu (Galeria Trzy Korony), w Siedlcach (Galeria S), w Kaliszu (Galeria Amber) i w Gdyni (CH Riviera). W wymienionych miejscach powstaną łącznie 23 sale kinowe.

Helios SA to obok Cinema City jedna z dwóch największych sieci kin w Polsce. Dysponuje obecnie 31 obiektami kinowymi, posiadającymi łącznie 166 ekranów i blisko 36 tys. foteli. Spółka skupia swoją działalność głównie w miastach małej i średniej wielkości. Kina Helios są obecne również w największych aglomeracjach Polski, m.in. w Warszawie, Łodzi, Gdańsku i Wrocławiu. Od 31 sierpnia 2010 roku Helios SA jest częścią Grupy Agora SA.