Vistula
Vistula

W I półroczu 2013 roku przychody ze sprzedaży Grupy Vistula wyniosły 185,8 mln zł i były o 1,7 mln zł (0,9 proc.) niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Przychody ze sprzedaży segmentu odzieżowego w I półroczu 2013 roku wyniosły 112,2 mln zł i były o 2,0 mln zł (tj. o 1,7 proc.) niższe od przychodów osiągniętych w I półroczu 2012 roku. W zakresie II kwartału 2013 roku przychody segmentu odzieżowego wyniosły 62,9 mln zł i były o 2,3 mln zł (tj. o 3,8 proc.) wyższe niż przychody osiągnięte w II kwartale 2012 roku – podała spółka w komunikacie.

Powyższy wzrost sprzedaży związany jest ze wzrostem detalicznej sprzedaży w salonach Vistula: +3,4 mln zł (tj. o 12 proc.), oraz Wólczanka: + 1,1 mln zł (tj. o 10,0 proc.). Przychody marki Deni Cler w II kwartale 2013 roku kształtowały się na poziomie 9,5 mln zł i były o 1 proc. wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Dzięki wzrostowi sprzedaży w II kwartale 2013 roku oraz wyższej marży brutto na sprzedaży, wynik operacyjny segmentu odzieżowego w I półroczu 2013 wyniósł 19,6 mln zł i był o 0,9 mln zł (tj. o 4,8 proc.) wyższy od wyników osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Dla samego II kwartału 2013 roku wynik segmentu odzieżowego wyniósł 14,5 mln zł i był o 1,6 mln zł (tj. o 12,2 proc.) wyższy od wyników II kwartału 2012 roku.

W I półroczu roku 2013 przychody grupy w segmencie jubilerskim wyniosły 69,7 mln zł i były o 1,1 mln zł (1,5 proc.) niższe od przychodów osiągniętych w I półroczu 2012 roku. W okresie II kwartału 2013 roku przychody segmentu jubilerskiego wyniosły 37,0 mln zł i były na poziomie przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

– W założeniach krótkoterminowych główny priorytet działań zarządu w okresie III kwartału 2013 roku to przeprowadzenie gruntownej restrukturyzacji zobowiązań finansowych. Podstawowe cele tych działań dotyczą znaczącego obniżenia zadłużenia ze szczególnym uwzględnieniem krótkoterminowych zobowiązań finansowych, których poziom na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosił 63,1 mln zł. Poza własnymi środkami, na spłatę zobowiązań spółka zamierzała przeznaczyć kwoty uzyskane z nowej emisji obligacji serii D oraz emisji akcji serii M – podała spółka w komunikacie.

Nowy, docelowy model finansowania zakłada emisję 140 tys. długoterminowych, pięcioletnich obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 140 mln zł a zadłużenie to ma być jedynym długoterminowym finansowaniem posiadanym przez spółkę.

Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie okresowym spółki za I kwartał 2013 roku w zakresie bieżącej działalności Grupa Kapitałowa Vistula Group SA będzie się koncentrować na działaniach zmierzających do zwiększenia przychodów ze sprzedaży oraz poprawienia efektywności funkcjonującej sieci detalicznej w celu zrekompensowania ujemnej dynamiki przychodów zanotowanej w pierwszym kwartale w związku ze spadkiem przychodów z eksportu przerobowego oraz sprzedaży hurtowej.

– Będziemy dążyć do osiągnięcia i utrzymania dwucyfrowej dynamiki sprzedaży w sieci detalicznej w segmencie męskim reprezentowanym przez marki Vistula i Wólczanka. Dla osiągnięcia istotnej poprawy marży uzyskiwanej w segmencie jubilerskim, zamierzamy maksymalnie wykorzystać aktualną tendencję w spadku cen złota na rynkach światowych, co ma szczególne znaczenie w sytuacji gdy ponad połowę struktury asortymentowej sprzedaży marki W.Kruk stanowi biżuteria złota, a rozliczenia następują według cen kruszcu z dnia dostawy, a nie zamówienia – czytamy w komunikacie.

Podstawowymi środkami służącymi do realizacji powyższych celów, tak jak dotychczas, będzie konsekwentna i zrównoważona rozbudowa sieci detalicznej, dalsze doskonalenie oferty asortymentowej pod względem jakościowym i wzorniczym oraz systematyczna praca nad podnoszeniem jakości obsługi klienta.

W zakresie działań rozwojowych Grupy Kapitałowej, w całym 2013 roku planowane jest uruchomienie 21 nowych salonów i stoisk firmowych o łącznej powierzchni 1,2 tys. mkw. Inwestycje w rozwój własnej sieci handlowej, podobnie jak w latach ubiegłych, będą finansowane ze środków pochodzących z działalności operacyjnej.

Przypomnijmy, na koniec I półrocza 2013 roku powierzchnia sprzedaży sieci detalicznej Grupy Vistula wynosiła 24,1 tys. mkw.