CCC
CCC

W I półroczu 2013 roku Grupa Kapitałowa CCC SA osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 643,5 mln zł, co oznacza wzrost o 10,4 proc. rok do roku. Przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 61,4 mln zł wobec 551,7 mln zł w I półroczu 2012 (wzrost 10,8 proc. rok do roku). W tym samym okresie przychody ze sprzedaży franczyzowej i innej wyniosły 32,1 mln zł (wzrost o 2,9 proc. rok do roku).

W pierwszym półroczu 2013 roku grupy CCC SA osiągnęła 29,5 mln zł zysku netto (wobec 45,5 mln zł rok wcześniej), 39,2 mln zł zysku operacyjnego (wobec 59 mln zł przed rokiem) i 643,6 mln zł przychodów (przed rokiem było to 583 mln zł).

Natomiast przychody grupy w okresie kwiecień-czerwiec wyniosły 422,3 mln zł i był to wzrost w porównaniu do analogicznym okresu 2012 roku kiedy przychody wyniosły 326,4 mln zł. Zysk netto grupy CCC SA wyniósł w II kw. 2013 roku 69,2 mln zł wobec 42,8 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 73,1 mln zł wobec 81,2 mln zł wobec 50,5 mln zł przed rokiem. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł w II kwartale 231,5 mln zł (wzrost o 35 proc. rdr). Koszty ogólnego zarządu wyniosły w II kwartale 162,2 mln zł wobec 119 mln zł rok wcześniej.

Na dzień 30.06.2013 r. sieć sprzedaży Grupy Kapitałowej CCC S.A. obejmowała 704 placówki.

Powierzchnia sprzedaży w placówkach własnych wzrosła o 18 proc. i wynosiła 198 tys. mkw. na koniec czerwca (w tym 154,4 tys. mkw. w Polsce). Powierzchnia sprzedaży w placówkach franczyzowych wzrosła o 13,6 proc. i wynosiła 17,5 tys. mkw. na koniec czerwca 2013 r. (w tym 6,2 tys. mkw. w Polsce).

W latach 2013-2015 zaplanowany wzrost powierzchni handlowej grupy CCC wyniesie nie mniej niż 130 tys. m kw., z tego w sklepach własnych w Polsce, w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech o blisko 96 tys. m kw., a w sklepach franczyzowych w Europie Środkowej i Wschodniej o ponad 34 tys. mkw.

CCC SA jest właścicielem sieci sklepów CCC, Lasocki, Quazi, Boti. Na koniec marca 2013 roku sieć sprzedaży grupy kapitałowej CCC SA.