Sklep Intersport w galerri handlowej

Spółka Intersport Polska SA w I półroczu 2013 roku wypracowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości około 109,7 mln zł, czyli o 12,2 proc. niższe wobec 124,9 mln zł osiągniętych w analogicznym okresie 2012 roku, który uwzględniał jednorazową sprzedaż licencjonowanych produktów UEFA EURO 2012.

W I półroczu 2013 roku spółka zanotowała zysk brutto na poziomie 262 tys. zł przy zysku brutto na poziomie 5,1 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na wyniki I półrocza 2013 roku negatywnie wpłynął I kwartał br., w którym spółka odnotowała o 8,1 proc. niższe przychody oraz o 49,6 proc. niższy zysk brutto w porównaniu do I kwartału 2012 roku. Pozytywny wpływ na wynik I półrocza miał wzrost sprzedaży o 6.6 proc. na porównywalnych sklepach w II kwartale 2013 roku.

I półrocze 2013 roku miało dwa różne oblicza. W I kwartale zanotowano kilku procentowy spadek sprzedaży i w związku z tym osiągnięto słabsze wyniki od oczekiwań. II kwartał zarząd ocenia pozytywnie – we wszystkich miesiącach wiosennych zanotowano planowane wzrosty sprzedaży na głównych kategoriach całorocznych. Ogólny wynik I półrocza jest dodatni, ale oczywiście niższy niż w roku 2012, głównie za sprawą wysokiej bazy porównawczej uwzględniającej jednorazową sprzedaż produktów EURO.

Intersport Polska SA działa na rozwijającym się w Polsce rynku handlu detalicznego artykułami sportowymi. Spółka na dzień 30.06.2013 roku posiada 32 salony zlokalizowane w 21 największych miastach Polski. Łączna powierzchnia sprzedaży wynosi ponad 34 tys. mkw.

Przedstawiciele Intersport Polska SA będą uczestnikami Shopping Center Forum, które odbędzie się w dniach 18-19 września 2013 roku w Warszawie. Więcej informacji na temat Forum znajduje się tutaj.