Auchan
Auchan

W pierwszym półroczu 2013 roku przychody osiągnięte przez Grupę Auchan przed opodatkowaniem wzrosły o 3,4 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2012 roku i wyniosły 23,1 mld euro. W tym okresie Auchan zanotował spadek przychodów o 2,9 proc. w Europie Zachodniej, natomiast w Europie Środkowo-Wschodniej i Azji wzrost o 14 proc.

Grupa Auchan w pierwszym półroczu 2013 roku kontynuowała ekspansję w Europie Wschodniej, otworzyła m.in. 3 hipermarkety, 5 supermarketów i 2 centra handlowe w Rosji oraz w Europie Wschodniej gdzie uruchomiono 2 supermarkety. W tym okresie przeprowadzono rebranding hipermarketów Real na Auchan (2 na Ukrainie, 16 w Rosji). Ponadto grupa sprzedała 7 centrów i parków handlowych we Francji, a także podpisała umowę sprzedaży 1 galerii handlowej w Luksemburgu.

Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej Grupy Auchan wzrósł o 3,2 proc. do poziomu 485 mln euro, a zysk netto przypadający na akcjonariuszy wzrósł o 33,7 proc. i wyniósł 317 mln euro.

Aktualny poziom inwestycji Auchan wzrósł o 5,8 proc. w pierwszym półroczu br. i wyniósł 654 mln euro.

Od momentu założenia w 1961 roku we Francji, Auchan działa i rozwija się w 12 krajach na świecie. Centra Handlowe Auchan znajdują się: we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Polsce, na Węgrzech, w Rosji, w Luksemburgu, Chinach, na Tajwanie oraz na Ukrainie i w Rumunii. Auchan jest grupą niezależną, nie notowaną na Giełdzie. Właścicielami Grupy Auchan jest Rodzina Mulliezoraz, w ramach Akcjonariatu Pracowniczego, pracownicy firmy.

Grupa Auchan działa w 5 głównych kategoriach: hipermarkety (709 zintegrowanych sklepów oraz 38 w układzie stowarzyszonym lub franczyzy), supermarkety (786 zintegrowanych i 1735 w układzie stowarzyszonym lub franczyzy), nieruchomości handlowe pod szyldem Immochan (342 centra handlowe), bank Oney Bank Accord oraz e-handel.