Przedstawiciele firmy Apsys Polska, pełniącej funkcję inwestora zastępczego, wyjaśniają w rozmowie z Retailnet, że powstanie CH Łacina nie ma wpływu na rozliczenie i sposób zniesienia współwłasności gruntów między Miastem Poznań a Panią Danutą Sawicką. Według Apsys rozwiązanie zaistniałej sytuacji leży wyłącznie w gestii Miasta Poznania i Zainteresowanej.

Zdaniem Apsys prace przygotowawcze do budowy przebiegają zgodnie z planem. CH Łacina będzie gotowa na jesieni 2015 r.

Według inwestora warto zwrócić uwagę na fakt, że powstanie CH Łacina wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą, zwiększy atrakcyjność i podniesie wartość gruntów w tym rejonie. Kolejni inwestorzy, którzy zdecydują się na realizację swoich przedsięwzięć na sąsiadujących z CH Łacina nieruchomościach, poniosą np. mniejsze koszty uzbrojenia terenu.

– Postępujemy zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, dbając o bezpieczeństwo całej inwestycji – mówi dla Retailnet Fabrice Bansay, prezes zarządu Apsys Polska. – Jest nam niezmiernie przykro, że doszło do takiej sytuacji, w której w związku z niezasadnym zastrzeżeniem pojedynczej osoby pojawiły się głosy o możliwości wstrzymania całej inwestycji. To co jest najważniejsze dla takiego inwestora, jakim jest Apsys, to fakt iż ze swojej strony dopełniliśmy wszelkich wymogów prawnych. Jest to szczególnie ważne dla wszystkich naszych najemców i kontrahentów, których chciałbym jednocześnie zapewnić o bezproblemowym postępie prac związanych z budową CH Łacina.

Jak twierdzi Apsys, po wydaniu przez Prezydenta Poznania decyzji z dnia 14 czerwca 2012 roku o udzieleniu pozwolenia na budowę CH Łacina, która stała się ostateczna 4 lipca 2012r., Danuta Sawicka, 6 miesięcy później, złożyła wniosek o wznowienie postępowania o wydanie tego pozwolenia wraz z wstrzymaniem wykonalności tej decyzji. Prezydent Miasta Poznań wszczął postępowania administracyjne, które po wnikliwym rozpatrzeniu zakończył wydając postanowienie odmawiające wstrzymania wykonania ostatecznego pozwolenia na budowę oraz decyzję odmawiającą jego uchylenia.

– Zażalenie na to postanowienie i odwołanie od decyzji prezydenta, złożone przez zainteresowaną do Wojewody Wielkopolskiego zostało zakończone podtrzymaniem przez wojewodę postanowienia i decyzji prezydenta. W ramach prowadzonej kontroli instancyjnej, wojewoda nie stwierdził uchybień w postępowaniu prowadzonym w sprawie wydania pozwolenia na budowę, które mogłyby stanowić jakąkolwiek podstawę jego uchylenia – twierdzą przedstawiciele Apsys.

– Co ważne, dalsze, ewentualne zaskarżenia przez Danutę Sawicką niepomyślnych dla niej decyzji i postanowień nie wstrzymuje i nie opóźnia prac przygotowawczych do realizacji inwestycji. Należy również podkreślić, że od dnia 4 lipca 2012 roku decyzja pozwolenia na budowę ma charakter ostateczny i upoważnia inwestora do prowadzenia robót budowlanych. W żadnym przypadku wykonanie tej decyzji ani jej ostateczny charakter nie zostały zakwestionowane żadnym aktem administracyjnym – dodają.

Więcej o projektach Apsys Polska na Shopping Center Forum.