Wojas

Po I półroczu 2013 skonsolidowane przychody spółki Wojas SA ze sprzedaży wyniosły 80,9 mln zł, co oznacza wzrost o 12,2  proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego. Poprawa ta wynika z większej sprzedaży w kanale hurt i pozostałe, gdzie łączny wzrost wyniósł 72,2 proc. rok do roku, a udział tego kanału w strukturze całej sprzedaży zwiększył do 23,9 proc. Kanał sprzedaży detalicznej zanotował wzrost o 1,1 proc., a jego udział w strukturze całej sprzedaży wynosi 76,1 proc.

Na gorsze wyniki sprzedaży detalicznej od oczekiwanych istotnie wpłynęła dłuższa aura zimowa w marcu i w pierwszej połowie kwietnia 2013 r., co spowodowało spadek sprzedaży w kluczowym okresie startu nowej kolekcji wiosna/lato 2013 r. W sieci detalicznej Wojas SA obserwuje spadek liczby klientów odwiedzających centra handlowe i salony Wojas. Spadek ten niwelowany jest większą skutecznością sprzedaży i szerszą, lepiej dopasowaną ofertą produktową.

Strategia Wojas SA zakłada dalszy wzrost i powiększanie udziału rynkowego poprzez rozwój organiczny sieci sprzedaży. Wzrost liczby placówek własnych oraz poprawa efektywności w dotychczasowych jest głównym elementem tej strategii.

W I półroczu 2013 roku spółka Wojas SA otworzyła 6 nowych własnych sklepów w Polsce (Wadowice, Galeria Łódzka w Lodzi, Szczecin Auchan Kołbaskowo, Złote Tarasy w Warszawie, Galeria Veneda w Łomży, Galeria Solna w Inowrocławiu) oraz zamknął 3 sklepy (Kraków Carrefour, Gorzów Wielkopolski, Żylina na Slowacji).

Dodatkowo sieć sklepów franczyzowych zlokalizowanych na Ukrainie i w Rosji zwiększyła się o 3 nowe placówki i na koniec czerwca 2013 r. sieć franczyzowa liczyła 5 sklepów.
Detaliczna własna sieć sprzedaży na 30 czerwca 2013 r. liczy 143 sklepy, z czego 135 w kraju i 8 na Słowacji.