Salon Próchnik
Salon Próchnik

Pierwszy kwartał 2013 roku firma Próchnik SA zakończyła z przychodem ze sprzedaży w wysokości ponad 14 mln zł. W tym samym okresie w roku ubiegłym wynik spółki wyniósł 9,5 mln zł. Cały rok 2012 firma Próchnik zakończyła kwotą prawie 21 mln zł.

Pierwsze półrocze 2013 r. upłynęło pod znakiem strategicznych zmian w spółce Próchnik S.A.. W 2013 r. powstała Grupa Kapitałowa Próchnik SA. Modyfikacji uległa struktura właścicielska oraz skład organów zarządczych i nadzorczych spółki.

W ramach realizacji przyjętej strategii w drugim kwartale 2013 r. zostały uruchomione nowo otwarte salony w takich centrach handlowych jak Galeria Mokotów, Targówek, Blue City, Outlet Annopol i Factory Ursus w Warszawie. Wdrażana zmiana aranżacji salonów sprzedażowych skutkuje znaczącym wzrostem liczby klientów wchodzących do sklepów, co przekłada się na poprawę wyników sprzedażowych w odnowionych lokalach. W pierwszym półroczu 2013 r. spółka zmieniła logo i rozpoczęła kampanię marketingową, która nawiązuje do korzeni historycznych spółki oraz jej ponad 20-letniego istnienia na rynku kapitałowym.

Pierwsze rezultaty wdrażanych zmian operacyjnych są już widoczne w danych finansowych za pierwsze półrocze bieżącego roku. Osiągnięte wyniki potwierdzają zasadność przyjętej strategii. W pierwszym półroczu 2013 r. przychody GK Próchnik SA wyniosły dokładnie 14 049 tys. zł co stanowi wzrost o 48 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.