Cinema City

W pierwszej połowie 2013 roku spółka Cinema City powiększyła sieć o 99. i 100. kino: w Paradise Center w Sofii w Bułgarii (14 ekranów, otwarte w marcu) oraz w Polus Center w Cluj w Rumunii (8 ekranów, dodane w maju). Cinema City otworzyła również cztery sale 4DX – jedną w marcu w Budapeszcie i trzy kolejne w maju w Sofii, Warszawie oraz Pradze.

Cinema City podpisała też pięć nowych umów najmu w sumie na 52 ekrany: trzy umowy dotyczą Polski (11 i 12 ekranów w Warszawie oraz 9 ekranów w Lublinie), natomiast pozostałe dwie Rumunii (14 ekranów w Bukareszcie oraz 6 ekranów w Ploiesti).

Sieć Cinema City liczy obecnie 100 kin. W pierwszej połowie 2013 roku Cinema City wypracowała 136,4 milionów euro skonsolidowanych przychodów (+12,6 proc. r/r). Skonsolidowana EBITDA wyniosła 29,1 miliona euro (+ 20,2 proc. r/r), a zysk netto 8,1 miliona euro (+ 13,2 proc. r/r).

Na zysk netto w pierwszym półroczu 2013 roku pozytywnie wpłynęła konsolidacja przypadającej na spółkę części zysku netto spółki Ronson Europe NV w kwocie 1 milion euro. W II kwartale 2013 roku, Cinema City wypracowała 65,1 milionów euro skonsolidowanych przychodów (+11,0 proc. r/r). Skonsolidowana EBITDA wyniosła 13,2 milionów euro (+22,4 proc. r/r), a zysk netto 2,6 miliona euro (+27,7 proc. r/r). Na zysk netto w II kwartale 2013 roku pozytywnie wpłynęła konsolidacja przypadającej na spółkę części zysku netto spółki Ronson Europe NV w kwocie 0,3 miliona euro.

W pierwszej połowie 2013 roku działalność kinowa wygenerowała przychody w wysokości 122,6 milionów euro i 23,9 milionów euro EBITDA, co oznacza wzrost odpowiednio o 11,2 proc. i 13,4 proc. r/r. W II kwartale 2013 roku działalność kinowa wygenerowała 58,8 milionów euro przychodów i 10,2 miliona euro EBITDA, co stanowi wzrost odpowiednio o 10,6 proc. i 17,2 proc. r/r.

W pierwszej połowie 2013 roku spółka sprzedała 17,2 milionów biletów w 7 krajach działalności (+6,7 oric. r/r). Sprzedaż biletów w porównywalnej liczbie kin nieznacznie spadła o 0,9 proc. do 16 milionów biletów. Ceny biletów w walutach lokalnych i w euro wzrosły niemal we wszystkich krajach działalności spółki.

W II kwartale 2013 roku spółka sprzedała 8,2 milionów biletów w 7 krajach działalności (+7 proc. r/r), a w porównywalnej liczbie kin sprzedaż nieznacznie spadła o 0,7 proc. do 7,6 milionów biletów. W pierwszej połowie 2013 roku działalność dystrybucji filmów przyniosła wyższe przychody i EBITDA. Spółka kontynuuje zakup praw dystrybucyjnych do niezależnych produkcji, co przełoży się na ogólny wzrost obrotów spółki w segmencie dystrybucji filmów.

W pierwszej połowie 2013 roku, działalność spółki w segmencie nieruchomości znacząco wzrosła w porównaniu do poprzedniego roku. W okresie pierwszych sześciu miesięcy aktywa nieruchomościowe nabyte przez spółkę oraz wynajem powierzchni w nowo otwartym multipleksie Yes Planet w Rishon Lezion przyniosły przychody wysokości 3,4 miliona euro (+264 proc. r/r) oraz 2,3 miliona euro EBITDA (+327 proc. r/r).