Salon House

Zarząd LPP SA poinformował, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w sierpniu 2013 roku przez Grupę Kapitałową LPP SA wyniosły około 351 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w sierpniu 2012 roku o ok. 31 proc.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 58 proc. i była wyższa od zrealizowanej w sierpniu roku poprzedniego o ok. 2 punkty procentowe.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – sierpień 2013 roku wyniosła ok. 2,459 mln zł.

Przychody te były wyższe o ok. 25 proc. od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

LPP SA jest firmą zajmującą się projektowaniem i dystrybucja odzieży w Polsce i krajach Europy Centralnej i Wschodniej. Podstawowe wyroby spółki sygnowane są znakami towarowymi: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Większość spółek zależnych wchodzących w skład GK i podlegających konsolidacji są podmiotami zajmującymi się dystrybucją towarów poza granicami Polski.

W skład Grupy Kapitałowej LPP SA wchodzą: LPP SA – jako jednostka dominująca, 4 zależne spółki krajowe oraz 16 zależnych spółek zagranicznych.

Całkowita powierzchnia sklepów należących do LPP to ok. 498 tys. mkw. (1 179 sklepów) z czego 184 tys. mkw. (373 sklepów) poza granicami Polski.

Przedstawiciele spółki LPP będą obecni podczas Shopping Center Forum, które odbędzie się 18-19 września 2013 roku.