Cinema City

Zarząd spółki Cinema City International N.V. poinformował, że 1 września 2013 r. spółka otrzymała od Amosa Weltscha rezygnację, z dniem złożenia pisma, ze wszystkich funkcji pełnionych w zarządzie spółki: członka zarządu spółki, dyrektora operacyjnego oraz dyrektora departamentu budowlanego.

Weltsch po 33 latach pracy, postanowił ustąpić z zajmowanych stanowisk i zająć się własnymi projektami. Amos Weltsch będzie nadal zaangażowany w różne projekty oraz w różnych obszarach działalności spółki jako doradca specjalny prezesa zarządu do czasu przejścia na emeryturę tj. do końca 2014 roku.

Obecnie zarząd Cinema City International składa się z dwóch członków Moshe Greidingera oraz Israela Greidingera, którzy wykonują wszystkie obowiązki i zadania zarządu spółki.

W pierwszej połowie 2013 roku spółka Cinema City powiększyła sieć o 99. i 100. kino: w Paradise Center w Sofii w Bułgarii (14 ekranów, otwarte w marcu) oraz w Polus Center w Cluj w Rumunii (8 ekranów, dodane w maju). Cinema City otworzyła również cztery sale 4DX – jedną w marcu w Budapeszcie i trzy kolejne w maju w Sofii, Warszawie oraz Pradze.

Cinema City podpisała też pięć nowych umów najmu w sumie na 52 ekrany: trzy umowy dotyczą Polski (11 i 12 ekranów w Warszawie oraz 9 ekranów w Lublinie), natomiast pozostałe dwie Rumunii (14 ekranów w Bukareszcie oraz 6 ekranów w Ploiesti).