Po  upływie 2,5 roku Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyznaczył rozprawę w sprawie odwołania EM&F od decyzji prezesa UOKiK dotyczącej zablokowania transakcji nabycia Merlin.pl

6 września br., została wyznaczona pierwsza rozprawa przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w postępowaniu odwoławczym Grupy Empik Media & Fashion SA w związku z negatywną decyzją UOKiK wydaną 3 lutego 2011 r. w sprawie nabycia przez EM&F spółki Merlin.pl SA.

Zarząd Grupy EM&F podjął decyzję o cofnięciu odwołania. Od złożenia odwołania (w dniu 18 lutego 2011 r.) przez EM&F minęło 2,5 roku, w tym czasie otoczenie biznesowe zmieniło się istotnie, a spółka Merlin.pl została przejęta przez inny podmiot (Czerwona Torebka SA), co spowodowało że odwołanie EM&F od decyzji prezesa UOKiK stało się bezprzedmiotowe.

– W 2010 r. przejęcie Merlin.pl było jednym ze scenariuszy rozwoju kanału internetowego Grupy EM&F. W ówczesnych warunkach ekonomicznych i biznesowych przejęcie to miało uzasadnienie. Jednak w toku procesu – najpierw postępowania przed prezesem UOKiK, które przeciągnęło się z ustawowych 2 do 7 miesięcy, następnie – oczekiwania na rozprawę w SOKiK (łącznie ponad 3 lata) – następowało osłabienie pozycji Merlin.pl, jak również zmieniły się realia rynkowe. Spowodowało to istotne zmiany parametrów planowanej transakcji – mówi Maciej Szymański, prezes zarządu Grupy EM&F.

Zarząd Grupy podtrzymuje opinię, iż zbyt rozciągnięte w czasie postępowania urzędu, przy jednoczesnym braku dialogu z wnioskodawcami, mogą skutecznie blokować wdrożenie oraz realizację strategii rozwoju firm, nie dając szansy przedsiębiorcom na ewentualną szybszą weryfikację planów, co naraża same spółki, jak i ich akcjonariuszy na wymierne straty.

– W przypadku Grupy EM&F – nie dopuściliśmy, aby opóźniona i negatywna decyzja urzędu, z którą się nie zgadzaliśmy, istotnie wpłynęła na zmianę naszej strategii. Przystąpiliśmy do realizacji „planu B”, który zwyczajowo mamy w odwodzie. Jednak należy podkreślić, że gdyby postępowanie urzędu nie trwało tak długo, korzyści z jego wdrożenia byłyby dla Grupy jeszcze większe – dodaje Maciej Szymański.

Niezwłocznie po zapoznaniu się z decyzją prezesa UOKiK z 3 lutego 2011 r. i równolegle ze złożonym do SOKiK odwołaniem – Grupa uruchomiła realizację przygotowanego uprzednio alternatywnego planu rozwoju w kanale internetowym.

Jak informuje EM&F z jednej strony  przyspieszono inwestycje w rozwój organiczny istniejącego kanału e-commerce Grupy EM&F na bazie empik.com, również w oparciu o aktywa tradycyjnej sieci sprzedaży Grupy (m.in. zakupy, zapas, logistyka, punkty odbioru w sklepach) oraz uruchomiono nowe sklepy internetowe.

Z drugiej strony – dokonano kilku mniejszych akwizycji (które nie wymagały zgody UOKiK) spółek oferujących treści cyfrowe w kanale internetowym, komplementarnych z e-biznesem Grupy, przeznaczając na ten cel 26,7 mln zł w latach 2010-2012.

Grupa skoncentrowała się na przyspieszeniu rozwoju własnych biznesów internetowych i osiągnęła na tym polu istotne sukcesy.

Wiodący sklep internetowy Grupy – empik.com – sukcesywnie poszerzał ofertę produktową (m.in. o produkty cyfrowe – ebooki, audiobooki, muzykę cyfrową, jak również kategorie: odzieży, kosmetyków i perfum, elektroniki i multimediów, etc.) oraz usług (m.in. system multipłatności; placementy reklamowe i shop-in-shop dla B2B). W czerwcu br. empik.com odnotował rekordowy zasięg 1,7 mln użytkowników (wzrost o ponad 114 proc. vs. czerwiec 2010 r.).

W listopadzie 2011 r. Grupa z sukcesem uruchomiła kolejny e-sklep – smyk.com, który ma być docelowo drugim co do wielkości przedsięwzięciem EM&F w kanale internetowym. Od tego czasu smyk.com był dalej sukcesywnie rozwijany – asortyment został poszerzony o takie kategorie jak ubrania sportowe dla mam i dzieci, ubrania dla kobiet w ciąży i kosmetyki dla mam. Na koniec czerwca 2013 r. liczba odwiedzających wzrosła aż o 90 proc. r/r do 380 tys.

Dynamicznie rozwijała się także spółka Virtualo – wiodący gracz wyspecjalizowany w dystrybucji e-booków/audiobooków oraz w konwersji plików do formatów cyfrowych. Oferta ebooków powiększyła się w 2012 r. do 35,7 tys. (+91.75 proc. r/r), z kolei katalog audiobooków wzrósł w tym czasie o 75,2 proc. r/r do ponad 1,6 tys. tytułów. Na koniec czerwca 2013 r. oferta ebooków i audiobooków liczyła odpowiednio: 39,4 tys. i 1,74 tys.

W lipcu 2012 r. z powodzeniem uruchomiono też nowy projekt e-commerce’owy – empiktravel.pl – multiproduktowy serwis turystyczny, oferujący m.in. bilety lotnicze na kilku milionach tras krajowych i międzynarodowych; wybór spośród ponad 600 tys. wyjazdów wakacyjnych oraz hotele.

Ponadto, Grupa przeprowadziła szereg akwizycji, których celem było efektywne wsparcie rozwoju sprzedaży w internecie oraz pozyskanie kluczowych kompetencji, które pozwoliły EM&F stać się istotnym graczem na konkurencyjnym rynku dystrybucji kontentu cyfrowego w obszarze kultury i rozrywki.

Łączne przychody Grupy EM&F w segmentach e-commerce oraz digital w 2012 r. wzrosły o 58 proc. r/r do 178,9 mln zł, a dynamika przychodów w I połowie 2013 r. przekroczyła 30 proc.

Łącznie sklepy/serwisy wchodzące w skład segmentu e-commerce EM&F zajmują 3. pozycję na polskim rynku e-commerce pod względem liczby użytkowników (dane z końca maja 2013 r. na podstawie badań Gemius-Megapanel).