Starbucks

Zarząd AmRest Holdings poinformował o podpisaniu umowy kredytowej z bankami Polska Kasa Opieki SA, Bank Zachodni WBK SA, Rabobank Polska SA i ING Bank Śląski Polska SA. Na podstawie umowy spółka otrzymała łącznie w przybliżeniu 250 mln euro.

Kwota kredytu, jak poinformowano w komunikacie, obejmuje cztery transze: 150 mln euro, 140 mln zł,  400 mln koron czeskich oraz transzę w formie kredytu rewolwingowego, w maksymalnej kwocie do 200 mln zł.

Kredyt zostanie przeznaczony na spłatę zobowiązań wynikających z umowy kredytowej zawartej w październiku 2010 r. oraz na finansowanie rozwoju i zarządzanie kapitałem obrotowym grupy AmRest. Termin spłaty kredytu przypada na 10 września 2018 r.

W ramach umowy AmRest zobowiązany jest do zachowania wskaźników płynności (dług netto/EBITDA, kapitały własne/suma bilansowa, EBITDA/należne odsetki) na uzgodnionych poziomach. W szczególności AmRest zobowiązuje się do nieprzekraczania poziomu 3,5 w przypadku stosunku długu netto do wartości zysku EBITDA oraz do niewypłacania dywidendy, gdy wskaźnik ten przekracza poziom 3,0.

Jak, już informowaliśmy spółka AmRest w tym roku planuje wydać na inwestycje łącznie 400 mln zł, z czego 350 mln zł przypadnie na nowe otwarcia a 50 mln zł na modernizacje.

AmRest prowadzi obecnie około 700 restauracji w 13 krajach Europy, Azji oraz Ameryki Północnej.

Na koniec czerwca 2013 roku AmRest w Polsce był właścicielem łącznie 287 punktów gastronomicznych. Najwięcej restauracji ma sieć KFC – 170 lokali, kolejno Pizza Hut – 57 lokali, Starbucks – 33 i Burger King – 27.

Przedstawiciele AmRest będą uczestnikami Shopping Center Forum, które odbędzie się 18-19 września 2013 w Warszawie.