Alibaba handel internetowy
Alibaba Group

Jack Ma, współzałożyciel i prezes zarządu Alibaba Group przedstawił nowy model zarządzania spółką. Strategiczne decyzje w spółce podejmować teraz będzie zespół 28 partnerów.

W e-mailu wysłanym do pracowników z okazji 14-lecia istnienia firmy, Ma wyjaśnił, że nowy model zarządzania ma na celu utrzymanie kultury korporacyjnej firmy nawet w sytuacji, gdy jej założyciele odejdą. „Taki model pozwala na zachowanie naszej misji i tradycji. Pomaga też wzmacniać nasze struktury i konkurencyjność, prowadząc ku lepszej przyszłości” – twierdzi Ma.

Wspomniany model oparty jest na grupie wybranych menadżerów wysokiego szczebla, szczególnie ceniących wypracowaną dotychczas przez firmę kulturę korporacyjną. Budzi on kontrowersje, ponieważ Ma planuje nadać grupie kompetencje do wyboru większości zarządu spółki po jej wprowadzeniu na giełdę. Obecnie firma planuje sprzedaż swoich akcji na giełdzie w Hong Kongu, jednak lokalne przepisy zabraniają nierównego podziału głosów w zarządzie spółek handlowych. Grupa partnerska Alibaby posiada teraz około 10% udziałów w spółce. Reszta jest w rękach japońskiego Softbanku, amerykańskiego koncernu Yahoo oraz kilku prywatnych funduszy inwestycyjnych.

Władze giełdy w Hong Kongu nieprzychylnie odniosły się do wniosku zarządu Alibaby o zrobienie wyjątku i dopuszczenie spółki do obrotu. Jeśli nie zostanie osiągnięty kompromis, firma mogłaby zadebiutować na parkiecie Wall Street, gdzie ograniczenia nie są tak surowe.

Jack Ma wyjaśnia w tym samym e-mailu że, partnerski system zarządzania na celu ochronę interesów mniejszościowych grup wewnątrz korporacji. „Nie martwimy się o to, kto będzie kierował firmą” – twierdzi Ma. „Chodzi raczej o to, aby zarząd zawsze kierował się tradycją i kulturą wypracowaną przez Alibabę. Nie jest istotne, na której giełdzie zadebiutujemy. Najważniejsze, aby model oparty na innowacji, otwartości i odpowiedzialności nadal wspierał naszą firmę w jej długoterminowym rozwoju” – dodaje.