E-commerce w Chinach
Shutterstock

E-commerce w Chinach

W ubiegłym roku wartość międzynarodowej sprzedaży online w Chinach osiągnęła poziom 374,9 mld dolarów (2,3 bln juanów), co oznacza wzrost o 31,5% w porównaniu do 2011 roku. Transakcje online stanowiły 9,5% wartości całego handlu międzynarodowego – podaje w raporcie ośrodek iResearch, opierając się na danych z chińskiego Krajowego Urzędu Statystycznego.

Wzrost zanotowano mimo ograniczeń chińskiej gospodarki, do których analitycy zaliczają braki w odpowiedniej infrastrukturze technicznej oraz niedostosowane do potrzeb e-sektora środowisko administracyjno-prawne.

Wartość importu w Chinach w 2012 roku sięgnęła dwóch bln dolarów, a eksportu 2,2 blm dolarów. Tym samym import wzrósł o 8,6% rok do roku, a eksport o 12,4%. Zmalało jednak tempo wzrostu w handlu zagranicznym – importu o 10,9%, eksportu o 2,8%. Winą za tę sytuację obarcza się przede wszystkim zmienne nastroje na zagranicznych rynkach, wzrost kosztów produkcji, a w konsekwencji – spadek zamówień w Chinach.

Według analityków iResearch wyniki te mogą poprawić się właśnie dzięki międzynarodowej sprzedaży online, której dalszy rozwój ma przynieść Chinom „długofalowy, zrównoważony i ogromny rozwój handlu międzynarodowego”. Szacuje się, że w 2016 roku transgraniczny e-commerce będzie stanowił 18,5% wartości całej międzynarodowej wymiany handlowej w Państwa Środka.

Chińskie władze zdają sobie sprawę z ogromnego potencjału swojej e-gospodarki i starają się stopniowo wspierać ten sektor. Na początku przyszłego miesiąca w pięciu chińskich miastach wystartuje specjalny pilotażowy program wprowadzający ułatwienia dla e-sprzedawców w zakresie prawnym, podatkowym i kredytowym.