Ecommerce w Wielkiej Brytanii
Shutterstock

Ecommerce w Wielkiej Brytanii

Najnowsze dane opublikowane przez IMRG i Capgemini pokazują, że w Wielkiej Brytanii sprzedaż online dokonywana przez tradycyjne urządzenia elektroniczne wyhamowała i utrzymuje się na stałym poziomie. Za cały wzrost w sektorze e-commerce odpowiadają klienci kupujący przy pomocy urządzeń mobilnych. Dane zostały pozyskane dzięki zastosowaniu nowej metodologii badań, która pozwala po raz pierwszy oddzielić sprzedaż mobilną od całościowych statystyk dotyczących handlu online. Okazuje się, że e-handel osiągnął maksymalny pułap sprzedaży przez komputer, a dynamikę wzrostu zawdzięcza tabletom i smartfonom.

Całkowita sprzedaż online wzrosła od pierwszego kwartału 2011 o 15%, jednak statystyki z których wyłączono sprzedaż przez urządzenia mobilne pokazywały miarowy spadek dynamiki. W drugim kwartale 2013 r. wzrost sprzedaży przez urządzenia stacjonarne ostatecznie wyhamował, obecnie za dynamikę wzrostu odpowiadają wyłącznie zakupy dokonywane przez urządzenia mobilne. W drugim kwartale 2013 ich udział w rynku online wynosił 23%. W styczniu IMRG i Capgemini przewidywały roczny wzrost na poziomie 12% w 2013 r., jednak najnowsze dane na temat sprzedaży mobilnej sprawiły, że prognozę zmieniono na bardziej optymistyczną (15%). Tablety mają większy udział w rynku, wynosi on 85%, jednak to smartfony odnotowują większą dynamikę wzrostu. W drugim kwartale 2013 r. sprzedaż za ich pomocą wzrosła o 210% w porównaniu ze wzrostem na poziomie 130% odnotowanym w drugim kwartale 2012 r.

Chris Webster, dyrektor działu sprzedaży detalicznej i technologii w Capgemini powiedział: „W miarę jak e-handel stawał się coraz bardziej powszechny, wskaźnik wzrostu rok do roku pokazywał spadek dynamiki, z 18% w 2010 r. poprzez 16% w 2011 r. aż do 14% w 2012 r. Obecnie lepszy dostęp do nowych technologii sprawia, że ponownie zwiększa się dynamika wzrostu”.

„Fakt, że coraz więcej klientów korzysta z urządzeń mobilnych pokazuje, jak duże postępy zrobili detaliści w udoskonalaniu oprogramowania mobilnego, zwiększając jego dostępność i przystępność. Jednak nadal wykorzystujemy tylko skrawek potencjału zawartego w urządzeniach mobilnych. Identyfikacja na podstawie odcisków palców dostępna w najnowszych modelach smartfonów zwiększy zaufanie i personalizację usług elektronicznych” – dodaje Webster.

IMRG, brytyjskie stowarzyszenie branżowe zrzeszające detalistów internetowych oraz firma Capgemini publikują wspólnie IMRG Capgemini Index co miesiąc od kwietnia 2002 r. Powstaje on na podstawie wyników sprzedaży 100 internetowych detalistów. Kilku spośród nich, będących liderami na rynku brytyjskim spotkało się podczas obrad okrągłego stołu poświęconego e-commerce. W trakcie debaty przedsiębiorcy zastanawiali się nad przyczynami przerzucenia się klientów na kanał mobilny. Wśród najważniejszych powodów wymieniano zwiększenie dostępności, wygody i zaufania do tego medium. Brytyjscy konsumenci mają obecnie lepszy niż kiedykolwiek dostęp do urządzeń mobilnych, które stają się coraz szybsze i łatwiejsze w obsłudze, dzięki czemu mogą służyć jako kanał sprzedaży. W miarę jak detaliści opracowują coraz bardziej dogodne aplikacje, wzrasta komfort i pewność klientów korzystających ze smartfonów do kupowania online. Migracja klientów ze stron intenetowych do aplikacji mobilnych staje się więc coraz bardziej widocznym trendem.

„Sektor sprzedaży online otrzymuje czasami silne wsparcie dzięki rozwojowi technologii, obecnie wsparcie to z pewnością zapewniają urządzenia mobilne. Najnowsze wynalazki, a także stały trzycyfrowy wskaźnik wzrostu w sprzedaży mobilnej sprawiają, że zachodzą kulturowe zmiany w handlu elektronicznym. Smartfony i tablety zapewniają dokładnie to, czego oczekuje współczesny konsument, czyli natychmiastowy dostęp do treści. Przeglądanie witryn w trakcie oglądania telewizji przekształciło zakupy online w formę wypoczynku wpisaną we współczesny styl życia” – mówi Tina Spooner, dyrektor działu informatyzacji w IMRG.