Obecnie Immofinanz Group realizuje w Polsce m.in. CH Tarasy Zamkowe
Obecnie Immofinanz Group realizuje w Polsce m.in. CH Tarasy Zamkowe

Immofinanz Group w pierwszym kwartale roku finansowego 2013/14  kontynuował rozwój swojej działalności, generując dobre wyniki na poziomie operacyjnym. W omawianym okresie sprawozdawczym (Q1 2012/13: 162,3 mln euro) przychody z najmu nieznacznie spadły, do kwoty 161,4 mln euro, na co wpływ miała sprzedaż nieruchomości w roku minionym.

Wynik ze sprzedaży nieruchomości wzrósł z 4,7 mln euro do 5,7 mln euro (o 21,4 proc.), a wynik z projektów deweloperskich wyniósł 8,1 mln euro (Q1 2012/13: -1,0 mln euro). Wynik działalności wzrósł o 8,9 proc., do wartości 134 mln euro (w Q1 2012/13: 123 mln euro). Zysk netto ukształtował się na poziomie 117,7 mln euro (Q1 2012/13: 9,6 mln euro). Jego silny wzrost wynikał zarówno z prawidłowego rozwoju działalności operacyjnej firmy, jak i pozytywnych skutków z tytułu różnic kursowych oraz wyceny instrumentów pochodnych.

– Pierwszy kwartał naszego roku finansowego 2013/14 roku nie okazał się okresem pozytywnych bodźców ekonomicznych, ale mimo to udało nam się osiągnąć dobre wyniki, optymalizując nasz portfel. Wszystkie trzy obszary operacyjne – zarządzanie aktywami, sprzedaż nieruchomości i część deweloperska – przyczyniły się do wzrostu wyniku działalności. Poziom wynajmu w naszych nieruchomościach nieznacznie się poprawił, a nasz program sprzedaży był w omawianym okresie pomyślnie kontynuowany – mówi Eduard Zehetner, prezes zarządu Immofinanz Group. – Duża liczba transakcji sprzedaży nieruchomości w ostatnich miesiącach oraz towarzysząca mu spłata finansowania doprowadziły do wzrostu kapitału własnego z 42,3 proc. na dzień 30 kwietnia 2013 r. do 43,6 proc.

Aktualny wzrost oraz kierunek optymalizacji będą kontynuowane w trakcie, a także po zakończeniu bieżącego roku finansowego. Działania firmy będą koncentrować się na redukcji kosztów operacyjnych i generowaniu przepływów pieniężnych. Spółka BUWOG zostanie wzmocniona poprzez dalsze przejęcia nieruchomości na rynku niemieckim w ramach przygotowań do ewentualnej pierwszej publicznej oferty akcji (IPO) lub tzw. „spin-off” w trakcie roku kalendarzowego 2014. Ponadto pozycjonowanie Immofinanz Group jako jednej z wiodących firm na rynku nieruchomości w Europie zostanie dodatkowo wzmocnione poprzez specjalnie zaprojektowane działania deweloperskie w segmencie nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej.

– Nasze działania mające na celu oddzielenie spółki BUWOG, tj. portfela zachodnioeuropejskich nieruchomości mieszkalnych w Austrii i Niemczech, z naszego portfela nieruchomości handlowych, mają pozwolić na wyższą wycenę rynkową mieszkaniowego portfela BUWOG,  niż jest to możliwe w sytuacji, gdy są one częścią mieszanego portfela Immofinanz Group. Ma to także poprawić kluczowe wskaźniki samego Immofinanz Group poprzez koncentrację na bardziej zyskownych nieruchomościach komercyjnych w Europie Zachodniej i Wschodniej – dodaje Zehetner.

Przychody z najmu w pierwszym kwartale roku finansowego 2013/14 osiągnęły poziom 161,4 mln euro. Stanowi to nieznaczny spadek, o 0,5 proc. poniżej poziomu jaki osiągnęły w analogicznym okresie uprzedniego roku (162,3 mln euro). Na wynik ten wpływ miała sprzedaż nieruchomości w ciągu poprzedniego roku finansowego.

Wynik z zarządzania aktywami poprawił się nieznacznie o 0,5 proc. i osiągnął wartość 136,3 mln euro w efekcie spadku rok do roku realnych kosztów nieruchomości (Q1 2012/13: 135,6 mln euro).

W Polsce Immofinanz Group posiada 9,6 proc. łącznego portfela firmy. W jego skład wchodzi 37 obiektów, z czego 24 to obiekty istniejące, 7 w trakcie planowania i 6 w budowie. Ich łączna wartość księgowa wynosi 1003,5 mln euro (936,7 mln euro w obiektach istniejących, 49,8 mln euro w budowie, 17,0 mln euro w inwestycjach planowanych).

Portfel istniejących inwestycji dzieli się na 18 budynków biurowych (17,8 proc. łącznego portfela budynków biurowych), 3 obiekty handlowe (14,1 proc. łącznego portfela obiektów handlowych) oraz 3 nieruchomości logistyczne (4,6 proc. łącznego portfela aktywów logistycznych). Oczekiwana wartość godziwa po zakończeniu budowy bieżących projektów Grupy w Polsce, między innymi Tarasów Zamkowych i biurowca Nimbus, wyniesie 215,9 mln euro.

Dochód z wynajmu w Polsce nieznacznie zmniejszył się w pierwszym kwartale roku finansowego 2013/14, do 14,6 mln euro (Q1 2012/13: 15,3 mln euro), co stanowi aktualnie 9,1 proc. łącznych dochodów Grupy z wynajmu. Wyniki działalności w Polsce przyniosły w omawianym okresie 13,2 mln euro (Q1 2012/13: 14,0 mln euro), a ich udział w łącznych rezultatach działalności Grupy stanowił 9,9 proc. Zysk z działalności operacyjnej w Polsce wyniósł 14,4 mln euro (na dzień 31 lipca 2012 r.) – co jest równoznaczne z 7,2 proc. wartości EBIT całej Grupy.