CH Forum
CH Forum

Ponad 90 proc. osób mieszkających w strefie zasięgu CH Forum zna i odwiedza to centrum. Taki sam procent przebadanych przynajmniej raz odwiedziło centrum, a ponad połowa wizytowała je w okresie ostatniego miesiąca przed badaniem.

Pracownia badawcza GfK Polonia pod koniec sierpnia 2013 roku zapytała o opinię respondentów zamieszkujących strefę zasięgu centrum handlowego.

Z badań wynika, że na tle gliwickich i okolicznych centrów CH Forum jest przez respondentów bardzo dobrze rozpoznawane, o czym świadczy najwyższy poziom spontanicznych wskazań (63 proc). Także z podpowiedziami ankietera i wyliczeniem przez niego innych centrów, wskaźnik ten był bardzo wysoki i wyniósł 93 proc. badanie wykazało także, że ponad 90 proc. ankietowanych przynajmniej raz odwiedziło centrum, a ponad połowa wizytowała je w okresie ostatniego miesiąca przed badaniem. W analizowanej grupie CH Forum to najczęściej odwiedzane centrum.

Klientami obiektu są zarówno bezdzietne „single”, jak i rodziny. Co ciekawe, w porównaniu z grupą kontrolną nie-klientów CH Forum, przeciętnie jego klienci są zamożniejsi i lepiej wyedukowani.

Klientów przyciąga do CH Forum śródmiejska lokalizacja z dogodnym dojazdem oraz kompleksowa oferta handlowa i rozrywkowa. Zdaniem badanych to właśnie wyróżnia obiekt na tle innych. Jak podkreślają autorzy badań, CH Forum na tle konkurencji posiada największy udział konsumentów w sektorze fashion, podczas gdy u konkurentów dużą rolę odgrywa „koszyk żywnościowy”.

Klienci docenili obiekt także za godziny otwarcia, czystość, design budynku oraz panującą atmosferę. Pogłębioną wiedzę o tych elementach uzyskano w panelu jakościowym badania (Focus Group Interviews). Pozyskano w ich toku również wiele opinii, które świadczą o pozytywnym odbiorze centrum przez jego klientów. Chwalili oni Forum m.in. za organizację udanych i ciekawych wydarzeń, za efektowną dekorację świąteczną czy nowoczesne wnętrze.

Osobną sekcję tematyczną w badaniu stanowiły działania marketingowe i komunikacja z rynkiem. W opinii większości respondentów postać Małgorzaty Sochy – ambasadorki CH Forum – dobrze pasuje do wizerunku centrum i nadaje mu unikalny charakter.

W badaniu ilościowym o opinię zapytano 450 respondentów zamieszkujących strefę zasięgu CH Forum, aktywnie odwiedzających centra handlowe.

Szczegółowe wyniki badania w najnowszym wydaniu Shopping Center Poland.