Polska rynek handlu online
Shutterstock

Polska rynek handlu online

W przypadku sprzedaży online, rozmiar rynku nie zawsze ma znaczenie. Według firmy Forrester, która zbadała klimat sprzyjający rozwojowi branży e-commerce w 55 krajach świata, w najbliższych 3-5 latach Polska będzie nie mniej atrakcyjna dla e-biznesu niż największe rynki, takie jak Chiny, czy Indie.

W zestawieniu Forrester Readiness Index 2013 uwzględniono nie tylko liczbę potencjalnych konsumentów, ale też wpływ czynników technologicznych i społecznych, które nadają kształt i tempo rozwoju rynku e-commerce, takie jak nastawienie kupujących do płatności online, poziom usług kurierskich, czy dochody mieszkańców.

W rankingu, na który złożyła się kombinacja dwóch ocen – środowiska sprzyjającego rozwojowi e-biznesu oraz potencjału dla sprzedaży detalicznej – pierwsze miejsce zajęły Stany Zjednoczone, a potem dojrzałe rynki e-commerce z Azji: Chiny, Japonia i Południowa Korea. Kraje Europy Środkowej osiągnęły świetne wyniki wśród e-gospodarek rozwijających się. Jednak patrząc na wyniki samego pierwszego indeksu, który oceniał warunki dla rozwoju tego sektora, Polska nie odbiegała od potęg, takich jak Indie i Chiny.

Analitycy zauważyli też, że w całościowym ujęciu Polska wypada znacznie lepiej niż np. powszechnie wysoko oceniana pod kątem możliwości ekspansji e-handlu Brazylia. „Podczas, gdy penetracja rynku w Polsce wynosi 35%, w Brazylii jest to jedynie 14%. W 2013 roku liczba polskich użytkowników na Facebooku wzrosła o 31% rok do roku, a obecnie 9% firm ma swoje sklepy internetowe” – czytamy w raporcie.