Korczowa Dolina
Korczowa Dolina

Prace związane z budową Hali Lwowskiej przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem i obiekt jest już ukończony w 60 proc. Otwarcie hali zaplanowane jest na wiosnę 2014 roku.

Drugi etap budowy Hali Lwowskiej jest realizowany zgodnie z planem. Ukończone zostały prace związane z infrastrukturą zewnętrzną i instalacjami wewnętrznymi w tym gazową, elektryczną, wodociągową oraz przeciwpożarową. Wewnątrz hali prowadzone są pierwsze prace związane z przygotowaniem lokali w oparciu o standardy ustalone przez kluczowych najemców.  Wprowadzane są jeszcze częściowe zmiany w projekcie dotyczące ostatecznego rozmieszczenia poszczególnych najemców. Dopasowywany jest układ lokali handlowych tak aby optymalnie wykorzystać powierzchnię całej hali.

Hala Lwowska została skomercjalizowana w 60 proc. Wśród kluczowych najemców znajdą się przedstawiciele zagranicznych sieci spożywczych, z branży budowlanej oraz wyposażenia wnętrz. Umowy najmu z dużymi operatorami są na etapie finalnych negocjacji.

Drugi etap inwestycji Centrum Handlowego Korczowa Dolina położonego w miejscowości Młyny na Podkarpaciu, w odległości 2 km od granicy z Ukrainą, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 PARP. Całkowita wartość budowy Hali Lwowskiej wyniesie ponad 55 mln zł, kwota dofinansowania stanowi wartość prawie 41 mln zł.

Inwestor zaplanował otwarcie nowej hali na III kw. 2013 roku. W Hali Lwowskiej do dyspozycji najemców będzie 15 tys. mkw. powierzchni handlowej, parking powiększy się o kolejne 700 miejsc postojowych.