mobile retailing
Shutterstock

mobile retailing

Niemiecka firma SAP, specjalizująca się w oprogramowaniu korporacyjnym, opublikowała raport dotyczący rozwoju technologii m-commerce. Jako główny czynnik mający wpływ na rozszerzenie spektrum usług mobilnych, eksperci wskazali łatwość użycia nowej technologii przez klienta.

Na potrzeby raportu przebadano ponad 12 tys. posiadaczy telefonów komórkowych w 17 krajach. Ankieta została przeprowadzona przez Loudhose Consultancy, niezależną agencję badawczą z siedzibą w Londynie.

Według raportu, zdecydowana większość klientów oczekuje na poszerzenie oferty usług dostępnych za pomocą telefonu. Jednak dostawcy tych usług muszą liczyć się z wieloma przeszkodami, różniącymi się w zależności od kraju i obszaru działalności. Rynki rozwijające się, takie jak Arabia Saudyjska, Chiny, czy Afryka, zdają się szybciej akceptować zmiany – 96% respondentów z tych rejonów wyraża gotowość do zakupu towarów i usług za pomocą telefonu. Na rynkach rozwiniętych taką gotowość deklaruje jedynie 59% ankietowanych. Raport wskazuje też na fakt, że klienci chętniej angażowaliby się w m-commerce, gdyby mieli więcej metod płatności do wyboru – tak twierdzi 64% respondentów. 51% potwierdza, że ich zainteresowanie handlem mobilnym wzrosłoby, gdyby sprzedawcy akceptowali mobilne płatności. 41% z kolei uważa, że głównym czynnikiem jest regularne otrzymywanie aktualizacji oferty.

Według raportu, zwiększa się także popularność usług m-commerce wymagających bezpośredniego zaangażowania konsumenta, jak m.in. aktywne wyszukiwanie produktów, korzystanie z promocji i obsługi klienta. Raport wskazuje także na przeszkody w dalszym rozwoju tego rodzaju usług. Jako główną przyczynę podaje niechęć konsumentów do podawania swoich danych osobowych – twierdzi tak 46% ankietowanych. 45% problemu upatruje w bezpieczeństwie transakcji mobilnych, a 43% w stałym dostępie do sieci.

„Konsumenci domagają się dostępu nowych usług mobilnych, oczekując przy tym, że dostarczone rozwiązania będą proste i efektywne. Postępujący rozwój nie może przesłonić potrzeby utrzymania prostoty aplikacji i rozwiązań proponowanych klientowi” – tłumaczy Anthony Reynolds z zarządu SAP. „Obecnie traktujemy telefony jako uniwersalne narzędzie, łączące cechy kanału komunikacji, karty kredytowej i GPSa, co daje firmom unikalną możliwość dotarcia do klienta zarówno kanałem mobilnym, jak i drogą wielokanałową” – dodaje Reynolds.

Raport wskazuje też na rosnącą tendencję konsumentów do postrzegania telefonu komórkowego jako narzędzia stanowiącego kamień milowy w komunikacji. 80% ankietowanych twierdzi, że przedsiębiorcy powinni wykorzystać każdą istniejącą technologię do ułatwienia życia swoim klientom.