CCC
CCC

Zarząd spółki CCC SA poinformował, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży za wrzesień 2013 wyniosły 201,8 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 51,2 proc.

Przychody za okres styczeń – wrzesień 2013 roku wyniosły ponad 1 mld zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2012 o 20,1 proc.

Przychody ze sprzedaży detalicznej za wrzesień 2013 roku wyniosły 194,4 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 49,5 proc., narastająco za okres styczeń – wrzesień wyniosły ponad 1 mld zł i były wyższe o 19,7 proc. w stosunku do tego samego okresu 2012 roku.