Wyniki finansowe
Wyniki finansowe

Spółka Kardan N.V., prowadząca działalność w obszarze nieruchomości, infrastruktury wodnej oraz usług finansowych na rynkach wschodzących, poinformowała, że podmiot w pełni od niej zależny, GTC Real Estate Holding B.V., posiadający obecnie 27,75 proc. akcji w kapitale zakładowym Globe Trade Centre SA, jest w trakcie procesu sprzedaży akcji w GTC na rzecz inwestora strategicznego.

– Kilku inwestorów z wyselekcjonowanej listy prowadzi w chwili obecnej badanie due diligence w celu przedłożenia wiążących ofert. Spółka szacuje, że proces ten może doprowadzić do ewentualnej sprzedaży przed końcem roku. Do prowadzenia i zarządzania procesem w imieniu GTC RE zatrudniony został Citigroup Global Markets Limited. Spółka pragnie zauważyć, że nie ma pewności, iż proces zakończy się sprzedażą, ponieważ będzie to uzależnione od m.in. warunków ekonomicznych otrzymanych wiążących ofert – czytamy w komunikacie spółki.

Decyzja o ewentualnym zbyciu posiadanego pakietu 27,75 proc. akcji w GTC SA, jak poinformowano, wynika głównie z potrzeb Kardan / GTC RE w zakresie płynności w związku z koniecznością spłaty zobowiązań kredytowych, jak również z powodu zbliżających się terminów spłaty kwoty głównej oraz odsetek z tytułu skryptów dłużnych wyemitowanych przez Kardan, które przypadają w lutym 2014 r. oraz 2015 r.

Kardan identyfikuje i prowadzi działalność deweloperską dotyczącą aktywów na obiecujących rynkach wschodzących, głównie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, WNP oraz w Chinach. Łączna wartość aktywów na dzień 30 czerwca 2013 r. wyniosła 1,1 mld euro, wartość przychodów osiągnęła 90 milionów euro w pierwszym półroczu 2013 r. Akcje Kardan są notowane na NYSE Euronext Amsterdam oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel-Awiwie.