XX Walne Zgromadzanie Akcjonariuszy (WZA) Immofinanz AG zatwierdziło wypłatę dywidendy w wysokości 0,15 euro na akcję za rok finansowy 2012/13. Podejmując tę uchwałę, akcjonariusze poparli jednocześnie wcześniejszą rekomendację Zarządu i Rady Nadzorczej w tym zakresie. Immofinanz wypłaci łącznie 169,3 mln euro dywidendy (152,4 mln euro pod odjęciu akcji Skarbu Państwa). Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom według stanu posiadania akcji na dzień 4 października, a sam transfer środków nastąpi 11 października.

Uczestnicy WZA zostali również poinformowani, że dotychczasowy dyrektor operacyjny Immofinanz Group Daniel Riedl został mianowany prezesem zarządu BUWOG, spółki zależnej Immofinanz specjalizującej się w sektorze nieruchomości mieszkaniowych. Obecnie w samej spółce BUWOG trwają przygotowania do jej debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie, co ma nastąpić w 2014 roku.

W pierwszym etapie zaangażowanie finansowe Immofinanz w spółkę BUWOG zostanie zmniejszone ze 100 proc. do mniej niż 50 proc. Sprzedaż większościowego pakietu akcji zostanie przeprowadzona poprzez tzw. „spin off” lub w ramach publicznej oferty akcji (IPO).

Do momentu planowanego debiutu BUWOG na giełdzie, Daniel Riedl pozostanie w zarządzie Immofinanz, gdzie jest odpowiedzialny za rozwój portfela nieruchomościowego, zarządzanie i obrót w segmencie mieszkaniowym, jak również za kwestie osobowe, IT i marketingu. Daniel Riedl jest także od początku 2012 roku przewodniczącym Rady Nadzorczej BUWOG. Obowiązki kierowania Radą przejmie w przyszłości Vitus Eckert – z zawodu adwokat i partner w firmie Eckert Fries Prokopp Rechtsanwälte GmbH w Baden bei Wien, który aktualnie jest również członkiem Rady Nadzorczej Immofinanz.