Jakie cele e-sklepy stawiają sobie na nadchodzący czas? O to Cube Research zapytał przedstawicieli sklepów internetowych w badaniu : Co nakręca e-commerce?

Blisko 60 proc. ankietowanych przez Cube Research właścicieli sklepów internetowych uważa, że najważniejsze w ich działalności jest pozyskanie nowych klientów. O ile taki wynik nie zaskakuje, to za niespodziankę należy uznać fakt, iż tylko 42 proc. podziela pogląd, że najważniejsza w ich strategii jest dobra obsługa i maksymalizacja przychodów z zakupów dotychczasowych klientów.

– Taki wynik badania wskazuje, że e-handel w Polsce to wciąż młoda branża skupiona na rozwoju swojego biznesu – komentuje Michał Kraus dyrektor ds. PR i Marketingu Grupy Unity, będącej partnerem projektu

– Niepokojący jest fakt, że mniej niż połowa badanych zauważa problem budowania lojalności wśród swoich stałych klientów, a co za tym idzie – zwiększania dzięki nim przychodu – podkreśla.

Zdaniem Krausa ten stan rzeczy może zmienić rosnąca konkurencja w branży.

– Bariery utrudniające uruchomienie sklepu internetowego są coraz mniejsze, przez co pojawia się  większa konkurencja. Wraz z dalszym rozwojem branży wzrastać będzie świadomość wśród przedsiębiorców, że zwiększanie zadowolenia z obsługi lojalnych klientów daje większe szanse na utrzymanie marży, a co za tym idzie rentowności całego biznesu.

Na dalszych miejscach (po pozyskiwaniu nowych klientów – 58 proc.)  wśród swoich priorytetów badane sklepy internetowe wymieniały: maksymalizację obrotów/przychodów ze sprzedaży (55 proc.), wprowadzanie nowych produktów, usług (54 proc.), utrzymanie płynności finansowej (49 proc.), oraz dobrą obsługę i maksymalizację przychodów z dotychczasowych klientów (42 proc.).

Kolejne pozycje to budowanie wartości dodanej dla klientów w celu wyróżnienia się od konkurentów (38 proc.), redukcja kosztów działania sklepu (36 proc.), maksymalizacja/optymalizacja marży, zysku (36 proc.).

Tylko co czwarty e-sklep wymienił ekspansję na nowe rynki, a także utrzymywanie dobrych relacji z dostawcami i podwykonawcami. Dla 22 proc. badanych celem jest przetrwanie na rynku.

W badaniu wzięły udział 463 sklepy internetowe, wylosowane spośród ponad 9 tys. sklepów. Struktura firm, które wzięły udział w badaniu odpowiada strukturze eCommerce w analogicznych projektach przeprowadzonych w Polsce. Badanie przeprowadzono w terminie 27 maj – 6 czerwca 2013 za pomocą metody ankiety CAWI ( badanie online).