Tesco strategia sprzedaży online

Sieć Tesco podjęła współpracę z firmą China Resource Enterprise (CRE). Obaj gracze zamierzają wspólnie stworzyć firmę, która wkrótce zostanie liderem na chińskim rynku.

Na współpracy mogą zyskać obydwie firmy. Tesco wniesie do spółki dobre praktyki sprzedażowe, a także doświadczenie w rozwijaniu kanału online. W zamian otrzyma 20% udziałów w nowo utworzonym przedsiębiorstwie i dwa z dziesięciu miejsc w zarządzie spółki. CRE zapewni wiedzę o lokalnym rynku oraz markę. Połączone siły obu sprzedawców powinny zaowocować przychodami w wysokości 10 miliardów funtów. Nowa spółka ma zostać liderem w siedmiu z ośmiu najbogatszych prowincji Chin. Działalność rozpocznie w pierwszej połowie 2014 r.

Jak zapowiedziano w oficjalnym oświadczeniu, CRE wniesie do spółki także infrastrukturę, umiejętności związane z pozyskaniem zaopatrzenia, silny rozwój i umiejętność zarządzania, znajomość rynku, a także lokalne powiązania biznesowe i rządowe. Z kolei wkładem Tesco będą dobre praktyki sprzedaży, wiedza o klientach, siła marki, rozbudowana sieć dystrybucji, umiejętność zarządzania sprzedażą i zorganizowania zaopatrzenia na poziomie globalnym. Obie firmy spodziewają się, że efektem połączenia sił będzie szybszy rozwój i zwiększenie zysków.

Tesco wnosi również do spółki kapitał o wartości 185 milionów funtów. Kolejne 80 milionów wpłaci w momencie uruchomienia firmy, a dalsze 80 milionów po roku działalności. Philip Clarke, prezes Tesco powiedział: „Cieszymy się na współpracę z CRE, wspólnie stworzymy firmę, która będzie liderem sprzedaży w Chinach. Dzięki umowie z CRE zyskamy silną platformę sprzedaży na najbardziej obiecującym rynku świata. W ten sposób bardzo szybko zaczniemy osiągać w Chinach zyski. Dla naszych klientów i udziałowców jest to dobra wiadomość. Pokazujemy, że zależy nam na stworzeniu zrównoważonego, dochodowego biznesu, tak by wyjść na prowadzenie w sprzedaży wielokanałowej na wszystkich naszych rynkach oraz zapewnić stały wzrost sprzedaży.”

Tesco posiada w Chinach 134 sklepy zlokalizowane w 11 prowincjach, m.in. w Szanghaju, Tianjin i Liaoning.