Inwestycje
Inwestycje

– Wartość inwestycji w sektorze handlu detalicznego spadła z 25 proc. w 2012 roku do 11 proc. w pierwszej połowie 2013, jednakże oczekuje się, że udział tego sektora zwiększy się w drugiej połowie roku w związku z finalizacją wielu transakcji, np. sprzedaży Galerii Dominikańskiej. Pomimo tego spadku, centra handlowe pozostały najbardziej poszukiwanym rodzajem aktywów na rynku handlu detalicznego (83 proc. wartości wszystkich inwestycji w sektorze), na dalszych miejscach znalazły się sklepy zlokalizowane przy głównych ulicach (6 proc. całkowitej wartości inwestycji w sektorze detalicznym) i parki handlowe / magazyny (5 proc. całkowitej wartości inwestycji) – czytamy w najnowszym raporcie DTZ – Investment Market Update, podsumowującym aktywność inwestycyjną na rynku nieruchomości komercyjnych.

Na całym rynku nieruchomości komercyjnych w pierwszym półroczu 2013 roku odnotowano w Polsce najlepszy wynik wolumenu transakcyjnego od 2007 roku. Polska jest nadal postrzegana przez zagranicznych inwestorów, jako rynek o silnych fundamentach makroekonomicznych, utrzymującym się wzroście PKB (prognoza na 2013 – 0, 9 proc. oraz na lata 2014 – 2, 5 proc., 2015 – 3, 3 proc.), silnej sprzedaży detalicznej oraz rosnącym popycie.

Jak wynika z raportu DTZ, w pierwszych 6 miesiącach 2013 roku wartość transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości w Polsce wyniosła 1, 2 miliarda euro  i oczekuje się, że w kolejnych miesiącach wartość transakcji wyniesie 1,3 miliarda euro, osiągając poziom 2,5 miliarda euro na koniec 2013 roku. Mimo wzrostu wartości inwestycji ich średnia wielkość spadała z 71 milionów euro w 2012 roku do 43 milionów euro w pierwszej połowie 2013 roku, z tylko 4 transakcjami przewyższającymi 100 milionów euro.

Przez okres 30 miesięcy od 2011 roku do 1. poł. 2013, niemieccy inwestorzy zdominowali polski rynek i odpowiadali za ok. 29 proc. wartości wszystkich inwestycji. Na drugim miejscu znaleźli się inwestorzy międzynarodowi (22 proc. wartości wszystkich inwestycji), inwestorzy z Francji (14 proc.), Austrii i Polski (odpowiednio 8 proc. i 7 proc.).

– Stopa kapitalizacji we wszystkich sektorach w 2 kw. 2013 pozostała bez zmian i dla najlepszych aktywów w danym sektorze wynosiła 6, 00 proc. dla centrów handlowych, 6, 25 proc. dla biur i 8, 00 proc. dla sektora magazynowego. Od 2011 roku zauważalna jest tendencja do wydłużania przez banki terminu zapadalności kredytów deweloperskich. Ze względu na bardziej rygorystyczne kryteria przyznawania kredytów, większość polskich banków, mimo niesprzyjających warunków rynkowych, utrzymało poziom rezerw z tytułu utraty wartości tych kredytów na akceptowalnym poziomie. Ponadto, banki oczekują od deweloperów wyższego wkładu własnego, wynoszącego obecnie około 20-40 proc. całkowitych kosztów inwestycji (w zależności od typu projektu i sektora). W konsekwencji deweloperzy zwiększyli emisję obligacji własnych, która staje się alternatywnym źródłem finansowania dla wielu projektów inwestycyjnych – mówi Kamila Wykrota, szefowa działu doradztwa i analiz w firmie DTZ.

Pełna wersja raportu – Raport DTZ