Ljudmila Popova, członek zarządu Grupy Atrium European Real Estate Limited

Ljudmila Popova, dotychczasowa szefowa departamentu rozwoju biznesu i relacji inwestorskich, została awansowana na członka zarządu Grupy Atrium European Real Estate Limited w trybie natychmiastowym.

– Przez ostatnie kilka lat Ljudmila ściśle współpracowała z zarządem i była zaangażowana w wiele ważnych projektów o strategicznym znaczeniu dla spółki. Miała duży wkład w poprawę wyników Atrium. Awans jest wyrazem uznania dla jej osiągnięć. Cieszę się, że będę mogła powitać Ljudmilę w gronie członków zarządu i razem z nią kontynuować naszą strategię rozwoju – powiedziała Rachel Lavine, CEO Atrium.

Ljudmila Popova dołączyła do Atrium w kwietniu 2009 roku jako analityk finansowy grupy współpracujący z CEO i CFO. Choć początkowo odpowiadała jedynie za wyceny nieruchomości, w miarę upływu czasu zwiększał się zakres jej obowiązków. Obecnie nadzoruje całą działalność grupy na rynkach kapitałowych, a także relacje z inwestorami i obligatariuszami. Ljudmila jest również szefową departamentu badań grupy. Oprócz tego w trakcie swojej czteroipółletniej kariery w grupie ściśle współpracowała z CEO i pozostałymi członkami zarządu nad wieloma strategicznymi projektami, które miały fundamentalne znaczenie dla stabilizacji i poprawy wyników grupy.

Zanim Ljudmila dołączyła do Atrium, pracowała jako analityk badań rynku nieruchomości w Kempen & Co, specjalistycznym banku handlowym w Holandii, gdzie zajmowała się spółkami z branży nieruchomości zaangażowanymi na rynku Europy Środkowo-Wschodniej, w tym także spółką Atrium. Ljudmila uzyskała dyplom licencjata i magistra ekonometrii na Uniwersytecie Amsterdamskim.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku (i nie licząc Galerii Dominikańskiej nabytej w sierpniu 2013 roku za kwotę 151,7 mln euro) Atrium European Real Estate Limited była właścicielem 156 obiektów handlowych o wartości rynkowej 2,20 mld euro, zlokalizowanych w siedmiu krajach (głównie w Polsce, Republice Czeskiej, na Słowacji i w Rosji, a ponadto na Węgrzech, w Rumunii i na Łotwie) o łącznej powierzchni najmu brutto wynoszącej 1,245 mln mkw. W 2012 roku spółka Atrium osiągnęła dochód brutto z najmu w wysokości 193,5 mln euro.