CH Marino

Wierzyciele Gant Development SA złożyli do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej wniosek o upadłość likwidacyjną spółki.  W wyniku tej informacji akcje dewelopera zanotowały znaczny spadek na giełdzie.

Ostatnio jeden z głównych udziałowców Central Fund of Immovables zmniejszył swoje zaangażowanie w akcje Ganta Development do 4,81 proc. głosów na walnym zgromadzeniu i 5,17 proc. kapitału zakładowego spółki. Przed transakcją Central Fund of Immovables posiadał akcje dające 12,68 proc. głosów na walnym zgromadzeniu i stanowiące 13,65 proc. kapitału zakładowego.

Ponadto spółka Gant Development informowała o zbyciu akcji przez członka rady nadzorczej oraz przewodniczącego.

Centrum Handlowe Marino ma ponad 20 tys. mkw. powierzchni handlowej i około 70 sklepów. W gronie najemców obiektu znajdują się m.in. Rossmann, Tesco. Wartość księgowa CH Marino, jest szacowana na około 160 mln zł.

Grupa Kapitałowa Gant Development SA jest holdingiem kilkudziesięciu spółek celowych prowadzących działalność deweloperską i budowlaną. Spółka działa w siedmiu polskich miastach. Są to: Warszawa, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Kraków, Opole i Polanica Zdrój. Od 1998 roku Gant jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych.