MasterCard sprzedaż internetowa

MasterCard opublikował raport, w którym definiuje pięć profili klientów kupujących online. Badanie rzuca nowe światło na marketing internetowy, zachowania konsumenckie oraz na personalizację usług.

Raport „MasterCard Digital Sharing and Trust Project” sporządzono na podstawie 128 wywiadów pogłębionych. W efekcie otrzymano 9 029 odpowiedzi na ponad 50 pytań, w których określono schematy zachowań oraz podano ich przykłady.

„Z badań wyłania się pięć osobowości, podobnie liczebnych, w których zawarte są zachowania wszystkich klientów internetowych na świecie” – czytamy w raporcie. „Osobowości te są określane poprzez zachowanie, postawę oraz świadomość konsekwencji udostępniania danych osobowych.”

Według raportu, ok 21% klientów internetowych to „otwarcie udostępniający”. Są oni „postępowi, cechuje ich otwarte zachowanie w świecie wirtualnym”. Dla tych konsumentów ważna jest oszczędność czasu oraz pieniędzy, a cele te osiągają kupując online. Nie mają obaw przed udostępnianiem danych o sobie. MasterCard wskazuje, że klienci ci są szczególnie podatni na marketing prowadzony poprzez urządzenia mobilne oraz na specjalne oferty i mailingi.

„Zwykli użytkownicy” stanowią kolejne 21% klientów. Konsumenci ci charakteryzują się intensywną obecnością w mediach społecznościowych. MasterCard wskazuje, że są oni dobrą grupą docelową dla kampanii prowadzonych na tego typu portalach.

„Wyłącznie kupujący” cechują się tym, że posługują się internetem do realizowania swoich potrzeb konsumenckich – czytamy w raporcie. Grupa ta stanowi również 21% całości, a ok. 90% spośród nich szuka produktu przez internet zanim go kupi.

Ok. 17% opisanych jest jako „bierni użytkownicy”, którzy nie biorą pod uwagę zalet kupowania online. Prawdopodobnie nie są również świadomi faktu, że ich dane osobowe mają marketingową wartość dla sprzedawców.

Kolejnych 17% klientów sklepów internetowych to grupa „aktywnie chroniących”, którzy podejmują kroki specjalnie w celu ochrony swoich danych osobowych w internecie oraz zdają sobie sprawę z tego, jak cenne są one dla marketingowców. Według raportu MarterCard, klienci ci są dobrą grupą docelową dla prostych i bezpiecznych rozwiązań, a także do budowania długotrwałych relacji.