Supermarket Piotr i Paweł

Wśród wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w 2012 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, największy procentowy wzrost liczby sklepów miał miejsce w kategorii supermarketów (o 9,2 proc.) głównie w przedziale powierzchni od 1000-1999 mkw. – informuje w raporcie GUS.

Natomiast liczba hipermarketów w 2012 roku w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 1,2 proc. Szacowany udział wartości sprzedaży realizowanej łącznie przez supermarkety i hipermarkety w sprzedaży detalicznej w sklepach i na stacjach paliw stanowił w 2012 r. 22,4 proc. i był o 0,6 p.proc wyższy niż przed rokiem.

Na koniec 2012 roku szacowana liczba sklepów w Polsce wyniosła 357 tys. i była wyższa niż przed rokiem o 3,6 proc. Powierzchnia sprzedażowa sklepów wyniosła ok. 33 695 tys. mkw. i była większa niż w 2011 r. o 2,2 proc. Wzrost powierzchni odnotowano w sklepach z przedziału 400-999 mkw. (o 6 proc.), 1000 mkw. i więcej (o 3,5 proc.) oraz 99 mkw. i mniej (o 0,9 proc.). Nieznaczny spadek powierzchni sprzedażowej (o 0,1 proc.) odnotowano natomiast wśród sklepów o powierzchni 100-399 mkw.

W układzie regionalnym najwyższy wzrost powierzchni sprzedażowej w przedziale 400-999 mkw. miał miejsce w województwach: lubuskim (o 14,6 proc.), opolskim (o 12,5 proc.) warmińsko-mazurskim i pomorskim (o 9,6 proc.), zaś w przedziale 1000 mkw. i więcej w województwach: świętokrzyskim (o 21,4), a także lubuskim (o 10,6 proc.), i podkarpackim (o 9,1 proc.).

Na jeden sklep przypadało w 2012 roku średnio 108 osób, podczas gdy w 2011 r. było to odpowiednio 112 osób.