CCC

Spółka CCC podpisała umowę z bankiem PKO SA na utworzenie limitu kredytowego o wartości 105 mln zł. Pozyskana kwota zostanie przeznaczona na finansowanie działalności spółki.

W ramach zawartej umowy 100 mln zł udzielone zostanie spółce w formie kredytu na rachunku bieżącym, a 5 mln złotych jako gwarancje bankowe. Limit udzielony jest do dnia 8 października 2015 roku. Natomiast ważności gwarancji 30. września 2016 roku.
Spółka CCC to ponad 700 sklepów zlokalizowanych w nowoczesnych centrach i galeriach handlowych w 14 krajach, własna fabryka butów skórzanych, 7 tys. pracowników, i 25 mln par butów sprzedawanych w ciągu roku. CCC SA jest właścicielem sieci sklepów CCC, Lasocki, Quazi, Boti.

CCC oferuje produkty w sklepach własnych w Polsce, na Słowacji, na Węgrzech, w Czechach, Austrii, Słowenii, Chorwacji i Turcji oraz w sklepach franczyzowych w krajach nadbałtyckich, Rosji, na Ukrainie, w Rumunii i Kazachstanie.
Strategia Grupy CCC zakłada osiągnięcie pozycji lidera w krajach Europy Środkowej przy zachowaniu wysokich parametrów rentowności i zwrotu z kapitału własnego. W latach 2013-2015 Grupa CCC planuje powiększenie powierzchni handlowej o ponad 80 proc. (ponad 150 tys. mkw.).