Nike
Nike

Firma Nike, Inc. poinformowała, że szacowane przychody do roku finansowego 2015 będą równe 30 mld USD. Firma podała także nową docelową wartość przychodów na rok finansowy 2017 – 36 mld USD.

Ponadto potwierdzono dalszą realizację długoterminowego modelu finansowego, obejmującego wysoki jednocyfrowy wzrost przychodów, kilkunastoprocentowy zysk z tytułu wzrostu udziałów oraz zwiększenie zwrotów z kapitału.

Jak podano w komunikacie po spotkaniu inwestorów, firma zaktualizowała również długoterminowe plany terytorialnego rozwoju marki do roku finansowego 2017.

W przypadku rozwijających się rynków działalności Nike (Chiny, Europa Środkowo-Wschodnia oraz rynki wschodzące) firma zakłada średnioroczny wzrost w niskim dwucyfrowym tempie w czteroletnim okresie od roku finansowego 2014 do 2017 włącznie.

Firma spodziewa się także, że średnioroczna stopa wzrostu w przypadku wschodzących rynków działalności sięgnie kilkunastu procent, a w przypadku Chin roczny wzrost przebiegać będzie w niskim dwucyfrowym tempie w okresie od roku finansowego 2014 do 2017 włącznie – czytamy w komunikacie.

Na rynkach rozwiniętych (Ameryka Północna, Europa Zachodnia i Japonia) firma spodziewa się uzyskania wysokiego jednocyfrowego wzrostu średniorocznego w czteroletnim okresie od roku finansowego 2014 do 2017 włącznie. Ma on  przewyższyć uprzednio zakładany wzrost jednocyfrowy. Spółka zakłada, że wzrost przychodów w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej do roku finansowego 2017 przekroczy odpowiednio 14 mld i 6 mld USD.

Firma przedstawiła także plan rozwoju działań realizowanych w ramach systemu Direct to Consumer (Wprost do klienta, DTC). Dzięki korzystnym wynikom uzyskiwanym zarówno przez standardowe i zakładowe punkty sprzedaży, jak i w ramach sprzedaży internetowej, firma spodziewa się, że zakładane na rok finansowy 2015 przychody w wysokości 5 mld USD, w ramach Nike Brand DTC, zostaną osiągnięte niemal o rok wcześniej. Firma przewiduje ponadto, że przychody w ramach Nike Brand DTC przekroczą 8 mld USD do końca roku finansowego 2017.

W ciągu najbliższych czterech lat spodziewany jest wzrost przychodów o 2 mld USD ze sprzedaży elektronicznej, jak również wzrost wynikający z otwarcia nowych sklepów firmowych i zysków osiąganych przez już istniejące zakładowe i standardowe punkty sprzedaży.

Firma przedstawiła także plany dotyczące marki Converse, dla której przewidywany średnioroczny wzrost wyniesie kilkanaście procent, pozwalając do końca roku finansowego 2017 uzyskać przychody rzędu 3 mld USD. W ciągu najbliższych czterech lat firma przewiduje stabilny wzrost objętej franczyzą marki Chuck Taylor, przy znacznie szybszym wzroście innych marek Converse, nowej ofercie odzieżowej, rozwoju działalności w zakresie systemu Direct to Consumer oraz wdrażaniu dystrybucji bezpośredniej na kolejnych rynkach.

Firma Nike, Inc., której siedziba znajduje się w USA w stanie Oregon, to światowy projektant, sprzedawca i dystrybutor oryginalnego obuwia, odzieży, sprzętu i akcesoriów sportowych do różnego rodzaju dyscyplin i form aktywności służących dbaniu o kondycję. W pełni kontrolowane przez firmę Nike marki to m.in. Converse Inc., która projektuje, sprzedaje i dystrybuuje obuwie, odzież i akcesoria sportowe, oraz Hurley International LLC, która projektuje, sprzedaje i dystrybuuje obuwie, odzież i akcesoria dla młodzieży oraz sprzęt do windsurfingu.