Anna Staniszewska została mianowana Dyrektorem Działu Badań i Konsultingu w BNP Paribas Real Estate na Region Europy Środkowo-Wschodniej. Będzie ona odpowiedzialna za zarządzanie zespołem analityków rynku, którego celem jest wsparcie zarówno klientów BNP Paribas Real Estate, jak i poszczególnych działów firmy poprzez dostarczanie informacji na temat wszystkich sektorów rynku nieruchomości  umożliwiających podjęcie najlepszych długoterminowych decyzji biznesowych przekładających się na osiągnięcie założonych celów.

Anna Staniszewska posiada dwunastoletnie doświadczenie na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej i Wschodniej. Specjalizuje się w przygotowywaniu pogłębionych analiz z zakresu nieruchomości, w szczególności z zakresu nieruchomości biurowych i handlowych.

Wcześniej zajmowała stanowisko Dyrektora Działu Doradztwa i Analiz Rynkowych w DTZ Polska. Kierowała projektami z zakresu doradztwa przy wyborze nowej siedziby, przy wyborze inwestora, konsolidacji spółek, optymalizacji zajmowanych powierzchni, optymalnego sposobu zagospodarowania nieruchomości oraz repozycjonowania obiektów komercyjnych. Piastowała również stanowisko Koordynatora Działu Badań, PR i Marketingu w firmie DTZ, była odpowiedzialna za budowę strategii marketingowej i komunikacyjnej firmy na obszarze Polski.

– Stworzenie silnego oddziału BNP Paribas Real Estate w Regionie Europy Środkowo-Wschodniej to jeden z najważniejszych punktów w strategii rozwoju naszej firmy. Objęcie przez Annę stanowiska Dyrektora Działu Badań i Konsultingu jest kolejnym krokiem w umocnieniu naszej pozycji w regionie – mówi Patrick Delcol, prezes BNP Paribas Real Estate na region Europy Środkowo-Wschodniej. – Od czasu rozpoczęcia swojej kariery w nieruchomościach w 2002 roku Anna osiągnęła wiele sukcesów na polu analiz rynkowych i konsultingu. Jestem pewien, że obecność Anny w BNP Paribas Real Estate zaowocuje stworzeniem silnego zespołu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, który będzie dostarczał naszym klientom najwyższej jakości usług wypracowując dla nich wartość dodaną i budując przewagi konkurencyjne ich firm i projektów.