Galeria Echo
Galeria Echo

Zarząd spółki Echo Investment SA poinformował, że podmiot zależny Emitenta – spółka Projekt 9 – Grupa Echo sp. z o.o, s.k.a., podpisała z Hypothekenbank Frankfurt AG umowę kredytu w wysokości 65 900 tys. euro, co na dzień zawarcia umowy stanowi równowartość 275 165 tys. zł.

Środki pozyskane na podstawie umowy kredytowej kredytobiorca wykorzysta na finansowanie nabycia Centrum Handlowo-Rozrywkowego Galeria Echo w Kielcach przy ul. Świętokrzyskiej 20. Termin ostatecznej spłaty kredytu został oznaczony w umowie na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Zarząd Emitenta poinformował, że ww. umowa kredytowa została zawarta w związku z planowaną umową „przeniesienia” aktywów, które stanowią Centrum Handlowo-Rozrywkowe Galeria Echo w Kielcach ze spółki Echo Galeria Kielce – Magellan West Spółka z ograniczona odpowiedzialnością s.k.a. z siedzibą w Kielcach na spółkę Projekt 9 – Grupa Echo sp. z o.o, s.k.a. z siedzibą w Kielcach, gdzie oba podmioty są spółkami zależnymi od Emitenta.