Gino Rossi
Gino Rossi

Zarząd spółki Gino Rossi SA poinformował, że w dniu 18 października 2013 roku wpłynęła do spółki rezygnacja Wiesława Wojasa z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w spółce.

Wiesław Wojas, jak już informowaliśmy, zamierza skupić się na rozwoju sieci sprzedaży Wojas. We wrześniu spółka otworzyła swój pierwszy salon firmowy Wojas w Czechach. W planach jest dalsza ekspansja. Obecnie za granicą działa dziewięć punktów firmowych na Słowacji oraz kilka sklepów franczyzowych w Rosji na Ukrainie i w Białorusi.

18 października firma Gino Rossi poinformowała także o sprzedaży przez Wiesława Wojasa ponad 7 proc. udziałów w kapitale zakładowym. Przed transakcją Wojas posiadał 9,47 proc. akcji. Obecnie dysponuje ponad 2 proc.

Przypomnijmy, w okresie styczeń-wrzesień 2013 roku spółka Gino Rossi osiągnęła obroty ze sprzedaży w kwocie 92,5 mln zł, a to oznacza wzrost o 11 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2012. Sprzedaż w samych salonach wyniosła 65,5 mln zł (wzrost 15 proc.). Natomiast sprzedaż spółki Simple w tym okresie wyniosła 58,3 mln zł, co stanowi wzrost o 1 proc.

Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na GPW od 2006 roku. Obecnie sieć sprzedaży Gino Rossi obejmuje ponad 87 salonów firmowych w Polsce i za granicą. Natomiast sieć Simple Creative Products liczy ponad 48 salonów firmowych. W marcu 2013 roku spółka uruchomiła e-sklep Gino Rossi.