McDonald's
McDonald's

Zysk McDonald’s w III kwartale 2013 r. wyniósł 1,52 USD na akcję – poinformowała spółka w raporcie kwartalnym.

Analitycy spodziewali się w III kw. 1,51 USD zysku na akcję.

Przychody spółki wyniosły w III kw. 7,32 mld USD. Tutaj analitycy spodziewali się 7,33 mld USD.

McDonald’s w Polsce ma 312 restauracji, w tym 180 jest prowadzonych na zasadzie franczyzy przez 58 licencjobiorców. 222 restauracje to obiekty typu McDrive, 92 lokale mają opcję McCafé, a 52 opcję Gym’n’fun. W Polsce sieć zatrudnia 16 tys. pracowników.