Zarząd Empik Media & Fashion SA poinformował, że otrzymał potwierdzenie, że w dniu 18 października 2013 roku wykupionych zostało 250 obligacji dyskontowych o łącznej wartości 25 mln zł.

Jednocześnie wyemitowane zostały nowe obligacje dyskontowe o tej samej wartości tj. 25 mln zł. Łączna wielkość emisji wyniosła 250 obligacji dyskontowych. Łączna wartość nominalna emisji wyniosła 25 mln zł.

Cena emisyjna jednej obligacji wyniosła 100 tys. zł. Obligacje te zostaną wykupione jednorazowo 17 stycznia 2014 roku;

Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie zadań inwestycyjnych EMF i jej podmiotów zależnych.

Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji, tj. na 30 września 2013 roku, wyniosła 592 099,77 tys. zł. Planowane zadłużenie finansowe EMF na dzień wykupu, tj. 17 stycznia 2014 roku, wyniesie 435 328,48 tys. zł.