Forum Radunia

Multi Development Poland kontynuuje realizację pierwszego etapu prac nad wybudowaniem wielofunkcyjnego obiektu śródmiejskiego Forum Radunia (62. tys. mkw. powierzchni handlowej), zlokalizowanego w historycznym rejonie Targu Siennego i Rakowego w Gdańsku.

W sierpniu br. generalny wykonawca pierwszego etapu prac – firma Awbud SA., podjął niezbędne czynności związane z zabezpieczeniem i przygotowaniem terenu do realizacji robót i tym samym rozpoczął  prace związane z przykryciem torów 2,5 hektarową platformą żelbetową. W ciągu dwóch miesięcy wbudowano łącznie 6,1 tys. m3 betonu i 355 ton stali. Wykonano rozbiórkę części północnej wiaduktu Armii Krajowej o powierzchni 330 mkw. i łącznym tonażu 580 ton, zbudowano ściany sięgające 28 metrów wysokości, o całkowitej powierzchni przekraczającej 6,5 tys. mkw. Obecnie na budowie pracuje łącznie od 120 do 150 osób w systemie trzyzmianowym.

Rozpoczęcie prac nad Forum Radunia jest momentem przełomowym, inicjującym rewitalizację pięknego historycznie rejonu Targu Siennego i Targu Rakowego. Skierowanie w te obszary znaczących potoków ludzkich wpłynie jednocześnie na zainteresowanie różnych inwestorów, kontrahentów czy najemców.

– O wartości Forum Radunia, świadczy nie tylko jego śródmiejska lokalizacja, czy doskonała architektura, ale również przemyślany dobór najemców. W ostatnim czasie podpisaliśmy umowy najmu m.in. z Grupą Vistula na wszystkie renomowane marki tj. Vistula, Wólczanka, Deni Cler, W.Kruk, czy młodzieżowy Divers, które to brandy świetnie wpisują się w nasze zamierzenia tenant mix’u. Optymistycznie postrzegamy przyszłość naszego projektu, który wreszcie zrepozycjonuje centrum Gdańska – powiedziała Małgorzata Słowik, Head Leasing w Multi Development Poland.

Według przeprowadzonych badań obecny przepływ ludności w rejonie Targu Siennego i Rakowego szacuje się na 18 milionów osób rocznie, natomiast po otwarciu Forum Radunia, budowie komunikacyjnego węzła integracyjnego z nową stacją Szybkiej Kolei Miejskiej oraz modernizacji towarzyszącej infrastruktury drogowej, prognozy przewidują wzrost do 25 milionów.

Multi Corporation jest deweloperem i zarządcą śródmiejskich powierzchni handlowych w Europie i Turcji, składającym się z firm zależnych zajmujących się zarządzaniem majątkiem, inwestowaniem i deweloperstwem. Multi, z siedzibą w Holandii, jest obecne w 13 krajach Europy: Belgia, Portugalia, Hiszpania, Włochy, Niemcy, Wielka Brytania, Czechy, Polska, Ukraina i Turcja.