Salon CCC w CH Donauzentrum w Wiedniu
Salon CCC w CH Donauzentrum w Wiedniu

Spółka obuwnicza CCC SA podwyższyła linię kredytową o 45 mln zł w banku PKO BP SA. Zawarty aneks do umowy umożliwia spółce skorzystanie z kwoty 120 mln złotych. Wcześniejsza umowa z bankiem z 2010 roku dotyczyła kwoty kredyty w wysokości 75 mln zł.

Pieniądze zostaną przeznaczone na finansowanie bieżąc6ch zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności. Termin wykorzystania limitu i spłaty kredytu dla spółki CCC SA została zmieniony do 26 października 2015 roku.

Spółka CCC SA jest właścicielem sieci CCC, Lasocki, Quazi, Boti i posiada ponad 700 sklepów zlokalizowanych w centrach i galeriach handlowych w 14 krajach, a także własną fabrykę butów. Firma zatrudnia 7 tys. pracowników.

CCC oferuje produkty w sklepach własnych w Polsce, na Słowacji, na Węgrzech, w Czechach, Austrii, Słowenii, Chorwacji i Turcji oraz w sklepach franczyzowych w krajach nadbałtyckich, Rosji, na Ukrainie, w Rumunii i Kazachstanie. W latach 2013-2015 Grupa CCC planuje powiększenie powierzchni handlowej o ponad 80 proc. (ponad 150 tys. mkw.).