Komputronik SA opublikował bardzo dobre wstępne wyniki finansowe za I półrocze roku obrotowego 2013/2014. Przychody ze sprzedaży w ujęciu jednostkowym wzrosły o ponad 64 proc., do 745,2 mln zł (wobec 454,3 mln zł rok wczesniej) . Zysk operacyjny wyniósł 5,8 mln zł w porównaniu do 0,2 mln zł rok wcześniej, natomiast zysk netto osiągnął poziom 4,8 mln zł wobec straty 1,7 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z wstępnych wyników I półrocza roku obrotowego 2013/2014. W okresie 6 miesięcy, które stanowią najsłabszy w branży okres sprzedażowy, osiągnęliśmy znakomite wolumeny sprzedaży oraz zysk netto przewyższający zyski z całego ubiegłego roku obrachunkowego. Wyniki te pozwalają nam podtrzymywać tezę o możliwości uzyskania w bieżącym roku rekordowych przychodów i zysków – powiedział Wojciech Buczkowski, prezes zarządu Komputronik S.A.

– Obecnie trwa najlepszy kwartał dla branży. Jesteśmy do niego bardzo dobrze przygotowani operacyjnie – mamy większy magazyn, uruchomiliśmy projekt Komputronik Megastore oraz zmobilizowaliśmy nasze siły sprzedaży – zarówno spółki Komputronik, jak i wszystkich spółek w naszej Grupie – dodał Wojciech Buczkowski.

Komputronik konsekwentnie realizował wdrożoną pod koniec ubiegłego roku strategię obniżenia cen detalicznych, promocji sprzedaży w kanałach internetowych oraz rozwoju sprzedaży na rynkach zagranicznych. Spółka osiągnęła wzrosty sprzedaży we wszystkich kanałach i segmentach obsługiwanych klientów. Pomimo presji rynkowej skutkującej obniżeniem marży, Komputronik wypracował wyższy zysk brutto ze sprzedaży przy znacząco mniejszym wzroście kosztów.

Na wysokość zysku netto spółki w I półroczu roku obrotowego 2013/2014 miały wpływ zdarzenia o charakterze jednorazowym – przeszacowanie wybranych aktywów inwestycyjnych i finansowych, związanych z umową inwestycyjną z 24.07.2010 roku, które wygenerowało: dodatkowy koszt finansowy o wartości 2 mln zł (przeszacowanie wyceny posiadanych gruntów inwestycyjnych) oraz dodatkowy zysk w postaci aktywu podatkowego o wartości 3,5 mln zł. Bez uwzględniania powyższych zdarzeń jednorazowych wynik netto po I półroczu wyniósłby ok 2,9 mln zł.

Komputronik SA działa od ponad 17 lat. W tym czasie spółka stworzyła sieć sprzedaży złożoną z około 220 salonów i zrealizowała znacznie ponad 2 miliony zamówień w internetowym sklepie Komputronik.pl. W kwietniu 2013 roku spółka otworzyła w Warszawie pierwszy w Polsce salon nowoczesnych technologii i największy sklep komputerowy w kraju – Komputronik Megastore. Kolejny sklep Komputronik Megastore o powierzchni 1,4 tys. mkw. powstanie w Centrum Handlowym Plaza w Poznaniu.