Wojas

Wojas SA informuje, że wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez Grupę Kapitałową Wojas SA w październiku 2013 roku wyniosła 26 223 tys. zł i była wyższa o 20,5 proc. od przychodów osiągniętych w październiku 2012 roku.

W okresie styczeń – październik 2013 wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła 153 474 tys. zł i była wyższa o 14,2 proc. od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku własna sieć sprzedaży detalicznej Wojas liczyła 143 sklepy, z czego 135 w kraju i 8 na Słowacji. Dodatkowo sieć sklepów franczyzowych zlokalizowanych na Ukrainie i w Rosji zwiększyła się o 3 nowe placówki i na koniec czerwca br. liczyła 5 sklepów. Spółka prowadzi również sprzedaż produktów w sklepie internetowym.